Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Horehronie

Autobusová zastávka v Horehronie

V Horehronie sa nachádza 772 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Horehronie:, 1 z 13

Autobusová stanica, 12, 17, 16, 6, 8, 19, 13, 15, 11, 14, 5, 10, 9, 18, 1, 4, 2, 7, 3, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Orange, Valaská, odbočka na sídlisko, BILLA, SAD, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, Zdroj, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, THK, otočka, Námestie Štefana Moysesa, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Kostiviarska, Úrad PV SR, THK, rázcestie, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Karpatská

Autobusová zastávka, Horehronie:, 2 z 13

Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, ihrisko, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, RD, Kostiviarska, rázcestie, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Rakytovce, Jakub, ihrisko, Čierny Balog, OcÚ, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Jakub, kostol, Buková, Buková, Kremnička, TWD, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, stred, Šalková, rázcestie, Zvolenská cesta, sever, Kyjevské námestie, Kostiviarska, rázcestie, Tulská, STK, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, STK, Iliaš, pri moste, Špania Dolina, Štefánikovo nábrežie, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Iliaš, pri moste, Úsvit, Karpatská, Zadné Halny, píla, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Rázcestie Rudlová, Partizánska cesta, čerp. stanica, Za štadiónom ŠLN, Pršianska cesta, I., Zvolenská cesta, juh, Národná, Zvolenská cesta, juh, Brezno, Dolinka, Sásovská cesta, Národná, Rázcestie Rudlová, Sásovská cesta, Uľanka, Chemika, Brezno, Vrch Dolinka, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, otočka

Autobusová zastávka, Horehronie:, 3 z 13

Uľanka, Chemika, Strieborné námestie, Uľanka, hl. cesta, Uľanka, otočka, Sásovská cesta, Strieborné námestie, Brezno, Dolinka, Partizánska cesta, čerp. stanica, Partizánska cesta, SVP, Šalková, rázcestie, ČSA, Tlačiareň, Valaská, sídlisko, Tlačiareň, Mýto, Partizánska cesta, Mýto, Pivovar, Štefánikovo nábrežie, Partizánska cesta, Brezno, Na rovniach, Brezno, Na rovniach, Štadlerovo nábrežie, Cesta k nemocnici, Podháj, SZU, Podlavická cesta, Podlavická cesta, Uľanská cesta, Magurská, Uľanská cesta, Magurská, Rázcestie Špania Dolina, ZVT, Závadka nad Hronom, Sigma, Podháj, SZU, Závadka nad Hronom, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I., Okružná, Pivovar, Nové Kalište, Rázcestie Špania Dolina, Okružná, Závadka nad Hronom, Paseka, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet II., ZVT, Závadka nad Hronom, Paseka, Severná, Severná, Brezno, Podkoreňová otoč., Starohorská, Pod Bánošom, MED-ART, Kostiviarska, žst., Námestie slobody, Sládkovičova, Námestie slobody, Ďumbierska, ŠZŠ, MED-ART, Závadka nad Hronom, Riverk

Autobusová zastávka, Horehronie:, 4 z 13

Starohorská, otočka, Moskovská, rázcestie, Rudlovská cesta, podjazd, Mládežnícka, otočka, Starohorská, otočka, Sládkovičova, Rudlovská cesta, Brezno, Podkoreňová Jednota, Šalková, rázcestie, Švermova, ESC, Moskovská, rázcestie, Kremnička, Kremnička, Rudlovská cesta, Brezno, Podkoreňová Kováčik, Srnková, Nové Kalište, Rudohorská, stred, Vozovňa, Kremnička, TWD, Vozovňa, Podlavice, Priehrada, Rudohorská, dolná, Ďumbierska, ZŠ, HViezdoslavova, Alpinka, Pod Rybou, Mládežnícka, Rudohorská, stred, Internátna, Astra, Čierny Balog, obch. dom, Rudohorská, dolná, Pod Hôrkou, Ďumbierska, ŠZŠ, Internátna, Astra, Pod Rybou, Mládežnícka, Rudohorská, horná, Ďumbierska, Mlynská otoč., Skuteckého, rázcestie, Tatranská, Rázcestie ku nemocnici, Hviezdoslavova, Povstalecká cesta, Skubín, Mičinská, Kazačok, Parkovisko Mičinská, Rudohorská, horná, Pieninská, Kyjevské námestie, BURGMAIER, Na Karlove, Wolkerova, Na Karlove, Kostiviarska, Jelšová, Pieninská, jakub, rázcestie, Mičinská cesta, Nad Moskovskou, Mičinská, Kazačok

Autobusová zastávka, Horehronie:, 5 z 13

Mičinská cesta, Šalková, otočka, Šalková, mlyn, Mlynská, Mlynská, Starohorská, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, Sásovská cesta, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Pršianska terasa, Mosadzná, Ďumbierska, Medený Hámor, Šalková, Šalková, Jednota, Garbanka, Garbanka, Gaštanová, Šalková, Jednota, Zadné Halny, píla, Moskovská, Jesenský vŕšok, Čierny Balog, obch. dom, Čierny Balog, Križno, Podlavice, Priehrada, Skubín, otočka, Medený Hámor, EUROPA SC, Brezno, Vrch Dolinka, Predné Halny, Jarmočisko, Povstalecká cesta, Predné Halny, Jarmočisko, 29. augusta, Internátna, Šalková, Jednota, Nám. S. H. Vajanského, Úrad PV SR, Mazorníkovo, ZŠ, Tajovského, UMB, Tajovského, školy, Komenského, PF UMB, 29. augusta, Tajovského, školy, Poľná, Jegorovova, Jesenský vŕšok, Nad Tulskou, Tajovského UMB, Čierny Balog, Jergov, Tulská, záhradky, Komenského, PF UMB, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Tajovského, park, Cesta k nemocnici, Komenského, Tulská, stred, Tajovského, park, Poľná, Pršianska terasa, Medená

Autobusová zastávka, Horehronie:, 6 z 13

Komenského, Hlboká, Hlboká, Hronec, nám., Kollárova, Zadné Halny, tehelňa, Pršianska terasa, Medená, Skuteckého, Zadné Halny, tehelňa, Viestova, Poľná, rázcestie, Mazorníkovo, plaváreň, Poľná, rázcestie, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Dolná Lehota, ŠM, Poľná, Kosec, Dolná Lehota, Poľná, Kosec, Bellušova, Brezno, Rohozná Vlček, Brezno, Rohozná, ZŠ, Bellušova, Brezno, Rohozná, ZŠ, Lazovná, Lazovná, Dolná Lehota, pri moste, Okresný úrad, Vlkanová, Drevex, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Štadlerovo nábrežie, Horná, Prior, Polomka, hostinec, Brezno, Podkoreňová RD, Brezno, Podkoreňová, rázc., Štadlerovo nábrežie, Mýto pod Ďumbierom, píla, Polomka, hostinec, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Tále,,motel, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Hronec, hlavná brána, Drábsko,Kysuca, Mazorníkovo, sídlisko, Sihla, rázc., Valaská, Piesok, Jednota, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Polomka, pri štadióne, Mazorníkovo, Zdroj, Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Hronec, Rúdlová, Mazorníkovo, sídlisko, Pohronský Bukovec, OcÚ, Drábsko, Sedmák, Kynceľová, II.

Autobusová zastávka, Horehronie:, 7 z 13

Lom nad Rimavicou, Cementárenská cesta, rázcestie, Lučatín, mlynčok, Sebedín-Bečov, Bečov, Slovenská Ľupča, rázcestie, autobusová zastávka, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Cementárenská cesta, rázcestie, ČSA, Poniky, Jednota, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Slovenská Ľupča, Sihla, OcÚ, Slovenská Ľupča, Príboj, Drábsko, Čierny Balog, Komov, Látky, Čierny Balog, Fajtov, Jednota, Mazorníkovo, Jednota, Horný Harmanec, jaskyňa, Čierny Balog, Komov, Jednota, Čierny Balog, Nový Krám, Čierny Balog, Krám, rázc., Sebedín-Bečov, OcÚ, Čierny Balog, Komov, na Drugánke, Brezno, Pod zeleným stromom, Brezno,Rohozná Hliny, Čierny Balog, Nový Krám, Čierny Balog, Nový Krám, stará cesta, Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ, Čierny Balog, Dobroč, Sihla, Čierny Balog, Krám, Polomka, konečná, 2, 10, 11, Čierny Balog, Medveďov, škola, 4, 6, Čierny Balog, Medveďov, stred, Tále,,motel, 5, Čierny Balog, Vydrovo, Skanzen, 9, Hronec, Prajský dom, Kordíky, Enert, 7, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Beňuš, Gašparovo, žel. st., 8, Turecká, Jednota, 3, Špania Dolina, Rudné bane, Čierny Balog, Krám, starý mlyn, Kynceľová, rázcestie, Bystrá, mlyn, Dolný Harmanec, Jednota, 1, Michalová, zdrav. stredisko, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika

Autobusová zastávka, Horehronie:, 8 z 13

Čierny Balog, Dobroč, Jednota, Čierny Balog, Fajtov, č. d. 304, Čierny Balog, Jánošovka, Vepor, Švermova, autobusová zastávka, Horný Harmanec, polesie, Dolný Harmanec, Kohút, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, hať, Hronec, mlyn, Čierny Balog, Jánošovka, SL, Michalová, zdrav. stredisko, Čierny Balog, Fajtov, jama, Čierny Balog, Jergov, Bujakovo, žel.zast., Rázusova, Bystrá, Čierny Balog, Dobroč, garáž, Beňuš, Filipovo, Liesková, Čierny Balog, Dobroč, Krížno, Bystrá, č. d. 71, Dolný Harmanec, Tále, hotel Partizán, Bystrá, jaskyňa, Tajovského, pod nemocnicou, Rázusova, Srdiečko, Bujakovo, Lepenkáreň, Čierny Balog, Pusté, Horná Lehota, Podbrezová, horná brána, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, č. d. 77, Tajovského, pod nemocnicou, Dolná Mičiná, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Riečka, Jednota, RSC, RSC, Nemocnica, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Majer, Horné Pršany, Iliaš, I., Iliaš, I., Staré Hory, kaplnka, Horná Mičiná, bytovky, Majerská cesta, Majer, Majerská cesta, Staré Hory, kaplnka, Iliaš, II., Horná Lehota, dolný koniec, Podkonice, kaplnka, Dúbravica, Kmeť, Moštenica, Braväcovo, Jednota, Michalová, Marko, Moštenica, vápenka, Ľubietová, Zábava, Medzibrod, žel. zast.

Autobusová zastávka, Horehronie:, 9 z 13

Pohronská Polhora, ZŠ, Staré Hory, Horný Jelenec, Staré Hory, Polkanová, Ľubietová, Huta, Staré Hory, č. d. 21, Staré Hory, Žiak, Malachov, Mazúch, Staré Hory, Polkanová, Podkonice, Staré Hory, kaplnka, Ľubietová, Podlipa rázc., Sliač, letisko, Povrazník, Donovaly, Hanesy, Staré Hory, OcÚ, Priechod, rázcestie, autobusová zastávka, Nemecká, pri moste, Donovaly, Hanesy, Dúbravica, garáž, Kynceľová, II., Donovaly, centrum, Medzibrod, OcÚ, Priechod, OcÚ, Malachov, hostinec, Kynceľová, I., Malachov, Kopanice, Michalová, Šurvik, Ľubietová, dolný koniec, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Telgárt, žel. st., Nemecká, Dubová, Zdroj, Priemyselný park, most, Hrochoť, Obnova, Slovenská Ľupča, rázcestie, Valaská, Piesok, Potraviny, Priemyselný park, most, Lučatín, SSC, Lučatín, horný koniec, Jasenie, č. d. 91, Valaská, Piesok, závod ŽP, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Nemecká, Dubová, žel. st., Jasenie, dolný koniec, Hrochoť, Močiare, Moštenica, rázcestie, Ľubietová, námestie, Hrochoť, Súdenica, Hrochoť, u Zátrocha, Jasenie, RD, Hrochoť, Jednota, Vlkanová, Prefasol, Nemecká, Dubová, centrála, Vlkanová, otočka, Braväcovo, pri moste, Nemecká, Dubová, pri moste, Vlkanová, pri moste, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Podkonice, dolná zastávka

Autobusová zastávka, Horehronie:, 10 z 13

Vlkanová, žel.st., Lučatín, žel. zast., Harmanec, Strelnica, Harmanec, VPT, Malachov, Dzúrik, Kordíky, vápenica, Hronsek, žel.st., Harmanec, Strelnica, Harmanec, VPT, Turecká, Horná, Malachov, Jednota, Malachov, Strelec, Riečka, rázcestie, Priechod, pod Novou ulicou, Turecká, Boboty, Ráztoka, Nemecká, žel. zast., Králiky, Rusko, Poniky, škola, Motyčky, Jergaly, Hiadeľ, dolný koniec, Poniky, RD, Bacúch, pomník, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Poniky, Pelc, Osrblie, Bacúch, č. d. 288, Osrblie, dolný koniec, Hronec, pod skalou, Poniky, Hlinka, Lučatín, Jednota, Králiky, Rovne, Vaľkovňa, Švábolka, Nemecká, Brezno, Mazorníkovo, SAD, Poniky, Harmanec, papiereň, Telgárt, mäsna, Železničná stanica, Králiky, Pažiť, Železničná stanica, Riečka, Nevoľné, Železničná stanica, Železničná stanica, Osrblie, Majer, Kordíky, Jednota, Bacúch, rázc., Valkovňa, Harmanec, OcÚ, Tajov, Biela Hlina, Telgárt, OcÚ, Harmanec, OcÚ, Hronsek, pohostinstvo, Železničná stanica, Hiadeľ, garáž, Jasenie, Jednota, Malachov, pred Určinou, Hronsek, bytovky, Valaská, odbočka na sídlisko, Harmanec, papiereň

Autobusová zastávka, Horehronie:, 11 z 13

Vaľkovňa, Nová Maša, Heľpa, obch. dom, Jarabá, garáž, Poniky, Ponická Lehôtka, Baláže, Hiadeľ, škola, Môlča, I., Beňuš, rázc. pri moste, Nemecká, pomník, Selce, ZŠ, Hiadeľ, OcÚ, Beňuš, ZŠ, Poniky, pri moste, Králiky, OcÚ, Heľpa, obch. dom, Beňuš, rázc. pri moste, Jarabá, garáž, Rakytovce, ČOV, Selce, OcÚ, Badín, Danko, Cesta k Smrečine, Pohorelá, Jednota, Beňuš, zdrav. stredisko, Cesta k Smrečine, Jarabá, Jednota, Beňuš, zdrav. stredisko, Tajov, osada, Tajov, č.d. 155, Selce, štadión, Králiky, garáž, Riečka, garáž, Čertovica, motorest, Badín, Dorotovič, Poniky, Ponická Huta, Nemce, otočka, Oravce, Pohronská Polhora, OcÚ, Čerín, OcÚ, Môlča, bytovka, autobusová zastávka, Selce, Jednota, Nemce, PS, Môlča, Dolná Môlča, Podbrezová, Chvatimech, žel.st., Môlča, Majer, otočka, Nemce, II., Badín, vŕšok, Badín, Hliny, Čerín, rázcestie, Čerín, rázc. MŠ, Nemce, I., Pohronská Polhora, hor. koniec, Badín, Kukučka, Nemce, OcÚ, Tajov, mlyn, Tajov, Obecný úrad, Badín, ZŠ, Pohronská Polhora, pošta, 2

Autobusová zastávka, Horehronie:, 12 z 13

1, Podbrezová, aut. st., Podbrezová, ŽP, 3, 6, 4, 5, 7, Riečka, mlyn, Badín, rázcestie, Podbrezová, horná brána, Podbrezová, horná brána, Podbrezová, Štiavnička, sídl., Polomka, Smrečina DK, Polomka, Smrečina DK, Pohorelá, žel. st., Valaská, Piesok, dolina, Pohorelá, žel. st., Valaská, pri moste, Valaská, Piesok, aut. st., Valaská, Piesok, dolina, Pohorelá, OcÚ, Predajná, horáreň Kramlište, Nemecká, Brusno, žel. st., Podbrezová, Lopej, Valaská, pri moste, Brusno, Kováč, Podbrezová, Lopej, Jednota, Podbrezová, Lopej, Podbrezová, Lopej, Jednota, Brusno, Brusno, Predajná, pri moste, Brusno, Brusno-kúpele, Michalová, Kubická, Pohronský Bukovec, horáreň, Predajná, OcÚ, Šumiac, OcÚ, Brusno, Oremlaz, Šumiac, televízna služba, Brezno, Rohozná, Lámer, Pohorelá, Latinák, Čierny Balog,,Predlaboška, Drábsko, Skalica, Drábsko, Tlstý Javor, Dolná Lehota, Črmné, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, Pohronská Polhora, otoč., Pohronská Polhora, Jánošíkovo, Pohronská Polhora, Zbojská, žel. zast., Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Krematórium, Sásová, ihrisko, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Radvaň Park, Farma pod Pršanmi

Autobusová zastávka, Horehronie:, 13 z 13

Trangoška, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement., Banská Bystrica, horáreň, Podbrezová, nemocnica, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Podbrezová, Lopej, Turčan, Podbrezová, nemocnica, autobusová zastávka, Podbrezová, Lopej, Turčan, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Strelníky, Fibek, Medzibrod, rázcestie, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, Uľanka, žel. st. rázc., Strelníky, OcÚ, Priechod, RD, Priechod, hájenka, Uľanka, žel. st. rázc., Donovaly, Pod Magurou-ATC, Predajná, pri moste, Valaská, za ulicou, Motyčky, Jergaly, Vaľkovňa, Zlatno, rázc., Valaská, za ulicou, Valaská, čistička, Lučatín, Strelníky, otočka, Lučatín, rázcestie, Valaská, čistička, Motyčky, Brezno, Vagnár rázc., Polomka, Hámor, Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota, Mýto pod Ďumbierom, Kyslá, Brezno,Rohozná Hlinický potok, Poniky, Ponická Huta, rázc., Hronec, hájenka Hruškovo, Kordíky, garáž, Pohronská Polhora, Zbojská, žel. zast., Pohorelá, Pohorelská Maša, Krivý potok, Šumiac, Červená Skala, žel. st., Beňuš, Filipovo, rázc., Brezno, Rohozná, Cesnak, Šumiac, Červená Skala, zubná ambulancia, Heľpa, žel. st., Medzibrod, rázcestie, Čerín, Čačín, sklady, Môlča, lom, Tajov, ihrisko, Beňuš, Obaľovačka, Badín, VÚ, Tajov, Rôtovo

autobusová zastávka inde

okres Banská Bystrica (502x), Banská Bystrica (314x), okres Brezno (271x), Mikroregión Ekológ (247x), Radvaň (111x), Mikroregión CHOPOK - JUH (81x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Brezno (66x), Mikroregión Horehron (50x), Sásová (39x), Mikroregión Starohorská dolina (38x), Čierny Balog (38x), Mikroregión Pod Panským dielom (37x), Valaská (37x), Mikroregión RENTAR (36x), Fončorda (33x), Podbrezová (32x), Badín (23x), Staré Hory (22x), Kremnické vrchy - východ (22x), Rudlová (21x), Horná Lehota (19x), Hronec (19x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Šalková (16x), Tajov (16x), Nemecká (15x), Kremnička (15x), Selce (14x)
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Brezno

Podobné, Horehronie:

844x doprava, 772x autobusová zastávka, 57x železničná stanica, 6x predaj lístkov, 3x autobusová stanica, 2x taxi, 2x letisko, 1x heliport, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Horehronie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://horehronie.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.