Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Horehronie

Autobusová zastávka v Horehronie

V Horehronie sa nachádza 772 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Horehronie:, 1 z 13

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 12, 6, 10, 5, 9, 18, 15, 13, 8, 14, 17, 16, 11, 19, 4, 1, 3, 2, 7, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Orange, Valaská, odbočka na sídlisko, BILLA, SAD, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, Zdroj, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, THK, otočka, Námestie Štefana Moysesa, Kostiviarska, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Úrad PV SR, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Rakytovce, ihrisko

Autobusová zastávka, Horehronie:, 2 z 13

Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Kostiviarska, rázcestie, Rakytovce, RD, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Rakytovce, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Čierny Balog, OcÚ, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Buková, Buková, STK, Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Kyjevské námestie, Kremnička, TWD, Zvolenská cesta, sever, Šalková, rázcestie, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, stred, Tulská, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Iliaš, pri moste, Úsvit, Špania Dolina, H. Vajanského, Zadné Halny, píla, Iliaš, pri moste, Úsvit, Nám. S. H. Vajanského, Štefánikovo nábrežie, Rudlovská cesta, podjazd, STK, Rudohorská, stred, Partizánska cesta, čerp. stanica, Rudohorská, stred, Pršianska cesta, I., Pršianska cesta, I., Za štadiónom ŠLN, Rudlová, kpt. Jaroša, Rázcestie Rudlová, Zvolenská cesta, juh, Národná, Brezno, Dolinka, Uľanka, otočka, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, Strieborné námestie, Uľanka, Chemika, Národná, Uľanka, otočka

Autobusová zastávka, Horehronie:, 3 z 13

Brezno, Vrch Dolinka, Brezno, Dolinka, Uľanka, hl. cesta, Strieborné námestie, Sásovská cesta, Sásovská cesta, Uľanka, Chemika, Uľanka, hl. cesta, Zvolenská cesta, juh, ČSA, Tlačiareň, Partizánska cesta, SVP, Valaská, sídlisko, Šalková, rázcestie, Tlačiareň, Partizánska cesta, čerp. stanica, Partizánska cesta, Brezno, Na rovniach, Štefánikovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Mýto, Cesta k nemocnici, Mýto, Partizánska cesta, Pivovar, Podháj, SZU, Brezno, Na rovniach, Magurská, Podlavická cesta, Podlavická cesta, Uľanská cesta, Magurská, Uľanská cesta, Karpatská, Závadka nad Hronom, Podháj, SZU, ZVT, ZVT, Jakub, Nový Svet II., Rázcestie Špania Dolina, Okružná, Okružná, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I., Závadka nad Hronom, Sigma, Nové Kalište, Jakub, Nový Svet I., Rázcestie Špania Dolina, Pivovar, Závadka nad Hronom, Paseka, Starohorská, Pod Bánošom, Závadka nad Hronom, Paseka, Brezno, Podkoreňová otoč., Starohorská, otočka, Ďumbierska, ŠZŠ, Námestie slobody, MED-ART, Rudlovská cesta, podjazd, Kostiviarska, žst., Námestie slobody

Autobusová zastávka, Horehronie:, 4 z 13

Sládkovičova, Sládkovičova, Moskovská, rázcestie, Starohorská, otočka, MED-ART, Mládežnícka, otočka, Závadka nad Hronom, Riverk, Brezno, Podkoreňová Jednota, Rudlovská cesta, Rudlovská cesta, Srnková, Šalková, rázcestie, Kremnička, Brezno, Podkoreňová Kováčik, Kremnička, Švermova, ESC, Moskovská, rázcestie, Rudohorská, dolná, Rudohorská, dolná, Kremnička, TWD, Mládežnícka, HViezdoslavova, Alpinka, Mládežnícka, Vozovňa, Internátna, Astra, Ďumbierska, ŠZŠ, Pod Hôrkou, Rudohorská, horná, Podlavice, Priehrada, Čierny Balog, obch. dom, Pod Rybou, Ďumbierska, ZŠ, Nové Kalište, Vozovňa, Pod Rybou, Ďumbierska, Internátna, Astra, Skubín, Mlynská otoč., Skuteckého, rázcestie, Povstalecká cesta, Rázcestie ku nemocnici, Hviezdoslavova, Tatranská, Mičinská cesta, jakub, rázcestie, Parkovisko Mičinská, Mičinská, Kazačok, Kyjevské námestie, Na Karlove, Rudohorská, horná, Nad Moskovskou, Šalková, otočka, Pieninská, Na Karlove, Mičinská cesta, Mičinská, Kazačok, Kostiviarska, Jelšová, BURGMAIER, Pieninská

Autobusová zastávka, Horehronie:, 5 z 13

Wolkerova, Šalková, mlyn, Starohorská, rázcestie, Ďumbierska, ZŠ, Mlynská, Mlynská, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Ďumbierska, Medený Hámor, Šalková, Karpatská, Pršianska terasa, Mosadzná, Sásovská cesta, Šalková, Jednota, Moskovská, Garbanka, Šalková, Jednota, Gaštanová, Garbanka, Zadné Halny, píla, Podlavice, Priehrada, Čierny Balog, Križno, Čierny Balog, obch. dom, EUROPA SC, Medený Hámor, Skubín, otočka, Brezno, Vrch Dolinka, Povstalecká cesta, Šalková, Jednota, Predné Halny, Jarmočisko, Predné Halny, Jarmočisko, Internátna, 29. augusta, 29. augusta, Poľná, Jegorovova, Tulská, záhradky, Úrad PV SR, Tajovského UMB, Mazorníkovo, ZŠ, Jesenský vŕšok, Jesenský vŕšok, Tajovského, školy, Čierny Balog, Jergov, Tajovského, školy, Komenského, PF UMB, Nad Tulskou, Tajovského, UMB, Komenského, PF UMB, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Tajovského, park, Cesta k nemocnici, Poľná, Tulská, stred, Pršianska terasa, Medená, Hlboká, Hlboká, Hronec, nám.

Autobusová zastávka, Horehronie:, 6 z 13

Komenského, Tajovského, park, Komenského, Zadné Halny, tehelňa, Zadné Halny, tehelňa, Kollárova, Skuteckého, Pršianska terasa, Medená, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Dolná Lehota, Viestova, Mazorníkovo, plaváreň, Dolná Lehota, ŠM, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Bellušova, Brezno, Rohozná, ZŠ, Brezno, Rohozná Vlček, Bellušova, Brezno, Rohozná, ZŠ, Lazovná, Lazovná, Severná, Severná, Dolná Lehota, pri moste, ČSA, Vlkanová, Drevex, Okresný úrad, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Brezno, Podkoreňová, rázc., Horná, Prior, Polomka, hostinec, Štadlerovo nábrežie, Polomka, hostinec, Mýto pod Ďumbierom, píla, Brezno, Podkoreňová RD, Štadlerovo nábrežie, Hronec, hlavná brána, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Tále,,motel, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Drábsko,Kysuca, Mazorníkovo, sídlisko, Sihla, rázc., Valaská, Piesok, Jednota, Polomka, pri štadióne, Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Mazorníkovo, Zdroj, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Hronec, Rúdlová, Mazorníkovo, sídlisko, Pohronský Bukovec, OcÚ

Autobusová zastávka, Horehronie:, 7 z 13

Drábsko, Sedmák, Lom nad Rimavicou, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, rázcestie, Pohronský Bukovec, dolný koniec, autobusová zastávka, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Cementárenská cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, rázcestie, Poniky, Jednota, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Sihla, OcÚ, Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča, Príboj, Drábsko, Čierny Balog, Krám, Čierny Balog, Komov, Látky, Brezno, Pod zeleným stromom, Čierny Balog, Fajtov, Jednota, Čierny Balog, Nový Krám, Čierny Balog, Komov, Jednota, Čierny Balog, Komov, na Drugánke, Sebedín-Bečov, OcÚ, Čierny Balog, Nový Krám, stará cesta, Mazorníkovo, Jednota, Čierny Balog, Krám, rázc., Horný Harmanec, jaskyňa, Brezno,Rohozná Hliny, Čierny Balog, Dobroč, Sihla, Polomka, konečná, Čierny Balog, Nový Krám, Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ, Kynceľová, rázcestie, Čierny Balog, Krám, starý mlyn, 9, Kordíky, Enert, Špania Dolina, Rudné bane, 2, Čierny Balog, Vydrovo, Skanzen, Čierny Balog, Medveďov, stred, 4, 11, Dolný Harmanec, Jednota, Hronec, Prajský dom, 5, Turecká, Jednota, 6, Čierny Balog, Medveďov, škola, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Bystrá, mlyn, Beňuš, Gašparovo, žel. st., 8, 1, 10, Tále,,motel, 7, 3, Švermova, Horný Harmanec, polesie

Autobusová zastávka, Horehronie:, 8 z 13

Čierny Balog, Dobroč, Jednota, Bujakovo, žel.zast., Michalová, zdrav. stredisko, Čierny Balog, Jergov, Čierny Balog, Jánošovka, SL, Čierny Balog, Fajtov, č. d. 304, Michalová, zdrav. stredisko, Hronec, mlyn, Čierny Balog, Fajtov, jama, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, hať, Čierny Balog, Jánošovka, Vepor, autobusová zastávka, Dolný Harmanec, Kohút, Beňuš, Filipovo, Liesková, Čierny Balog, Pusté, Bystrá, jaskyňa, Dolný Harmanec, Rázusova, Čierny Balog, Dobroč, Krížno, Bystrá, č. d. 71, Tále, hotel Partizán, Bujakovo, Lepenkáreň, Bystrá, Čierny Balog, Dobroč, garáž, Srdiečko, Tajovského, pod nemocnicou, Rázusova, Tajovského, pod nemocnicou, Dolná Mičiná, č. d. 77, Podbrezová, horná brána, Sebedín-Bečov, Bečov, Horná Lehota, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Riečka, Jednota, Nemocnica, RSC, RSC, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Horná Lehota, dolný koniec, Iliaš, II., Majerská cesta, Majerská cesta, Staré Hory, kaplnka, Horná Mičiná, bytovky, Majer, Iliaš, I., Staré Hory, kaplnka, Horné Pršany, Majer, Iliaš, I., Podkonice, kaplnka, Braväcovo, Jednota, Ľubietová, Zábava, Pohronská Polhora, ZŠ, Staré Hory, Horný Jelenec, Medzibrod, žel. zast., Michalová, Marko, Dúbravica, Kmeť

Autobusová zastávka, Horehronie:, 9 z 13

Moštenica, vápenka, Moštenica, Ľubietová, Huta, Staré Hory, Žiak, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, č. d. 21, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, kaplnka, Ľubietová, Podlipa rázc., Sliač, letisko, Podkonice, Malachov, Mazúch, Donovaly, Hanesy, Staré Hory, OcÚ, Kynceľová, II., Povrazník, Priechod, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Dúbravica, garáž, Donovaly, centrum, Nemecká, pri moste, Priechod, OcÚ, Malachov, hostinec, Medzibrod, OcÚ, Kynceľová, I., Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Ľubietová, dolný koniec, Michalová, Šurvik, Malachov, Kopanice, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., Kynceľová, II., Hrochoť, Jednota, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Priemyselný park, most, Hrochoť, Súdenica, Nemecká, Dubová, žel. st., Hrochoť, u Zátrocha, Vlkanová, pri moste, Jasenie, č. d. 91, Lučatín, žel. zast., Ľubietová, námestie, Telgárt, žel. st., Braväcovo, pri moste, Nemecká, Dubová, Zdroj, Podkonice, dolná zastávka, Slovenská Ľupča, rázcestie, Nemecká, Dubová, centrála, Moštenica, rázcestie, Lučatín, horný koniec, Vlkanová, Prefasol, Vlkanová, žel.st., Valaská, Piesok, Potraviny, Valaská, Piesok, závod ŽP, Lučatín, SSC, Nemecká, Dubová, pri moste, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Jasenie, RD, Hrochoť, Obnova, Priemyselný park, most, Hrochoť, Močiare

Autobusová zastávka, Horehronie:, 10 z 13

Vlkanová, otočka, Jasenie, dolný koniec, Ráztoka, Harmanec, Strelnica, Nemecká, žel. zast., Turecká, Horná, Harmanec, VPT, Malachov, Jednota, Harmanec, VPT, Kordíky, vápenica, Hronsek, žel.st., Harmanec, Strelnica, Malachov, Dzúrik, Malachov, Strelec, Priechod, pod Novou ulicou, Turecká, Boboty, Riečka, rázcestie, Poniky, škola, Lučatín, Jednota, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Vaľkovňa, Švábolka, Brezno, Mazorníkovo, SAD, Králiky, Rovne, Motyčky, Jergaly, Nemecká, Osrblie, dolný koniec, Osrblie, Poniky, RD, Bacúch, č. d. 288, Poniky, Hlinka, Poniky, Pelc, Poniky, Hronec, pod skalou, Hiadeľ, dolný koniec, Králiky, Rusko, Bacúch, pomník, Vaľkovňa, Nová Maša, Telgárt, OcÚ, Valkovňa, Železničná stanica, Železničná stanica, Kordíky, Jednota, Telgárt, mäsna, Železničná stanica, Harmanec, OcÚ, Malachov, pred Určinou, Hronsek, pohostinstvo, Železničná stanica, Králiky, Pažiť, Hronsek, bytovky, Harmanec, papiereň, Riečka, Nevoľné, Harmanec, OcÚ, Hiadeľ, garáž, Jasenie, Jednota, Harmanec, papiereň, Tajov, Biela Hlina, Bacúch, rázc., Valaská, odbočka na sídlisko, Osrblie, Majer

Autobusová zastávka, Horehronie:, 11 z 13

Železničná stanica, Hiadeľ, OcÚ, Beňuš, ZŠ, Beňuš, rázc. pri moste, Hiadeľ, škola, Baláže, Poniky, pri moste, Beňuš, rázc. pri moste, Jarabá, garáž, Selce, ZŠ, Heľpa, obch. dom, Nemecká, pomník, Králiky, OcÚ, Môlča, I., Heľpa, obch. dom, Poniky, Ponická Lehôtka, Jarabá, garáž, Cesta k Smrečine, Králiky, garáž, Beňuš, zdrav. stredisko, Oravce, Nemce, otočka, Poniky, Ponická Huta, Rakytovce, ČOV, Selce, OcÚ, Selce, štadión, Pohorelá, Jednota, Tajov, č.d. 155, Jarabá, Jednota, Badín, Dorotovič, Badín, Danko, Čertovica, motorest, Riečka, garáž, Cesta k Smrečine, Beňuš, zdrav. stredisko, Tajov, osada, Majer, otočka, Môlča, bytovka, Čerín, rázc. MŠ, autobusová zastávka, Selce, Jednota, Pohronská Polhora, OcÚ, Môlča, Dolná Môlča, Čerín, OcÚ, Podbrezová, Chvatimech, žel.st., Môlča, Čerín, rázcestie, Nemce, II., Nemce, I., Badín, vŕšok, Nemce, PS, Badín, Hliny, Badín, ZŠ, Pohronská Polhora, hor. koniec, Pohronská Polhora, pošta, Badín, Kukučka, Nemce, OcÚ, Tajov, mlyn, Tajov, Obecný úrad, 7

Autobusová zastávka, Horehronie:, 12 z 13

4, 6, 5, Podbrezová, ŽP, 2, 1, Podbrezová, aut. st., 3, Riečka, mlyn, Badín, rázcestie, Podbrezová, horná brána, Podbrezová, horná brána, Podbrezová, Štiavnička, sídl., Polomka, Smrečina DK, Polomka, Smrečina DK, Pohorelá, žel. st., Valaská, Piesok, dolina, Valaská, pri moste, Valaská, Piesok, dolina, Valaská, Piesok, aut. st., Pohorelá, žel. st., Pohorelá, OcÚ, Predajná, OcÚ, Nemecká, Brusno, žel. st., Podbrezová, Lopej, Brusno, Kováč, Valaská, pri moste, Podbrezová, Lopej, Jednota, Podbrezová, Lopej, Podbrezová, Lopej, Jednota, Brusno, Predajná, pri moste, Brusno, Pohronský Bukovec, horáreň, Michalová, Kubická, Brusno, Brusno-kúpele, Brusno, Oremlaz, Šumiac, OcÚ, Šumiac, televízna služba, Brezno, Rohozná, Lámer, Pohorelá, Latinák, Drábsko, Tlstý Javor, Čierny Balog,,Predlaboška, Drábsko, Skalica, Dolná Lehota, Črmné, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, Pohronská Polhora, Jánošíkovo, Pohronská Polhora, otoč., Pohronská Polhora, Zbojská, žel. zast., Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Sásová, ihrisko, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Radvaň Park, Krematórium, Farma pod Pršanmi, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement.

Autobusová zastávka, Horehronie:, 13 z 13

Trangoška, Banská Bystrica, horáreň, Podbrezová, Lopej, Turčan, Podbrezová, Lopej, Turčan, Podbrezová, nemocnica, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, autobusová zastávka, Podbrezová, nemocnica, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Strelníky, Fibek, Uľanka, žel. st. rázc., Podbrezová, Chalúpkova štvrť, Medzibrod, rázcestie, Strelníky, OcÚ, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Priechod, hájenka, Priechod, RD, Predajná, pri moste, Uľanka, žel. st. rázc., Predajná, horáreň Kramlište, Vaľkovňa, Zlatno, rázc., Strelníky, otočka, Lučatín, Valaská, za ulicou, Motyčky, Jergaly, Valaská, čistička, Valaská, za ulicou, Motyčky, Lučatín, rázcestie, Valaská, čistička, Mýto pod Ďumbierom, Kyslá, Poniky, Ponická Huta, rázc., Polomka, Hámor, Pohronská Polhora, Zbojská, žel. zast., Hronec, hájenka Hruškovo, Kordíky, garáž, Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota, Brezno, Vagnár rázc., Brezno,Rohozná Hlinický potok, Tajov, ihrisko, Môlča, lom, Šumiac, Červená Skala, žel. st., Čerín, Čačín, sklady, Heľpa, žel. st., Šumiac, Červená Skala, zubná ambulancia, Brezno, Rohozná, Cesnak, Pohorelá, Pohorelská Maša, Krivý potok, Medzibrod, rázcestie, Beňuš, Filipovo, rázc., Beňuš, Obaľovačka, Tajov, Rôtovo, Badín, VÚ

autobusová zastávka inde

okres Banská Bystrica (502x), Banská Bystrica (315x), okres Brezno (271x), Mikroregión Ekológ (247x), Radvaň (113x), Mikroregión CHOPOK - JUH (81x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Brezno (66x), Mikroregión Horehron (50x), Sásová (39x), Čierny Balog (38x), Mikroregión Starohorská dolina (37x), Mikroregión Pod Panským dielom (37x), Valaská (37x), Mikroregión RENTAR (36x), Fončorda (33x), Podbrezová (32x), Badín (23x), Staré Hory (22x), Kremnické vrchy - východ (22x), Rudlová (21x), Horná Lehota (19x), Hronec (19x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Šalková (16x), Tajov (16x), Nemecká (15x), Kremnička (15x), Selce (14x)
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Brezno

Podobné, Horehronie:

843x doprava, 772x autobusová zastávka, 57x železničná stanica, 5x predaj lístkov, 3x autobusová stanica, 2x taxi, 2x letisko, 1x heliport, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Horehronie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://horehronie.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.