Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Horehronie

Autobusová zastávka v Horehronie

V Horehronie sa nachádza 771 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Horehronie:, 1 z 13

Autobusová stanica, 11, 17, 14, 15, 16, 9, 5, 13, 8, 6, 18, 10, 19, 12, 2, 7, 3, 1, 4, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Orange, Valaská, odbočka na sídlisko, BILLA, SAD, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Na Hrbe, Kynceľová, rázcestie, SAD, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, Zdroj, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, THK, otočka, Úrad PV SR, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, Kostiviarska, Námestie Štefana Moysesa, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Rakytovce, ihrisko

Autobusová zastávka, Horehronie:, 2 z 13

Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Rakytovce, RD, Stupy, Jednota, Rakytovce, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Jakub, rázcestie, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Čierny Balog, OcÚ, Jakub, ihrisko, Jakub, kostol, Buková, Buková, Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Zvolenská cesta, sever, Kyjevské námestie, Zvolenská cesta, stred, Tulská, STK, Šalková, rázcestie, Kremnička, TWD, Zvolenská cesta, sever, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Štefánikovo nábrežie, Zadné Halny, píla, STK, Úsvit, Iliaš, pri moste, Iliaš, pri moste, Špania Dolina, Rudlovská cesta, podjazd, Úsvit, Rudlová, kpt. Jaroša, Pršianska cesta, I., Pršianska cesta, I., Za štadiónom ŠLN, Rudohorská, stred, Rázcestie Rudlová, Partizánska cesta, čerp. stanica, Uľanka, otočka, Sásovská cesta, Strieborné námestie, Brezno, Dolinka, Uľanka, otočka, Uľanka, Chemika, Uľanka, Chemika, Sásovská cesta, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie, Národná, Brezno, Dolinka, Sásovská cesta

Autobusová zastávka, Horehronie:, 3 z 13

Brezno, Vrch Dolinka, Národná, Uľanka, hl. cesta, Rázcestie Rudlová, Uľanka, hl. cesta, Zvolenská cesta, juh, Tlačiareň, Partizánska cesta, SVP, Valaská, sídlisko, Partizánska cesta, čerp. stanica, Šalková, rázcestie, Tlačiareň, ČSA, Štefánikovo nábrežie, Partizánska cesta, Brezno, Na rovniach, Podháj, SZU, Partizánska cesta, Mýto, Mýto, Brezno, Na rovniach, Cesta k nemocnici, Pivovar, Štadlerovo nábrežie, Podlavická cesta, Magurská, Podlavická cesta, Uľanská cesta, Uľanská cesta, Magurská, Jakub, Nový Svet I., Jakub, Nový Svet I., Závadka nad Hronom, Pivovar, Karpatská, ZVT, Závadka nad Hronom, Sigma, Rázcestie Špania Dolina, Jakub, Nový Svet II., Rázcestie Špania Dolina, ZVT, Podháj, SZU, Okružná, Jakub, Nový Svet II., Závadka nad Hronom, Paseka, Okružná, Nové Kalište, Brezno, Podkoreňová otoč., Severná, Severná, Závadka nad Hronom, Paseka, Starohorská, Pod Bánošom, Sládkovičova, Námestie slobody, Námestie slobody, Ďumbierska, ŠZŠ, Závadka nad Hronom, Riverk, Sládkovičova, Moskovská, rázcestie, Starohorská, otočka

Autobusová zastávka, Horehronie:, 4 z 13

Starohorská, otočka, Kostiviarska, žst., MED-ART, MED-ART, Rudlovská cesta, podjazd, Mládežnícka, otočka, Brezno, Podkoreňová Kováčik, Brezno, Podkoreňová Jednota, Rudlovská cesta, Rudlovská cesta, Kremnička, Moskovská, rázcestie, Srnková, Kremnička, Šalková, rázcestie, Švermova, ESC, Mládežnícka, Kremnička, TWD, Podlavice, Priehrada, Pod Hôrkou, Rudohorská, dolná, Rudohorská, stred, Pod Rybou, Ďumbierska, ZŠ, Vozovňa, Internátna, Astra, Rudohorská, horná, Internátna, Astra, Ďumbierska, ŠZŠ, Ďumbierska, Rudohorská, dolná, Čierny Balog, obch. dom, Vozovňa, Mládežnícka, Pod Rybou, HViezdoslavova, Alpinka, Nové Kalište, Tatranská, Povstalecká cesta, Hviezdoslavova, Skuteckého, rázcestie, Mlynská otoč., Skubín, Rázcestie ku nemocnici, Mičinská cesta, Pieninská, BURGMAIER, Kostiviarska, Jelšová, Mičinská cesta, jakub, rázcestie, Wolkerova, Pieninská, Na Karlove, Rudohorská, horná, Nad Moskovskou, Kyjevské námestie, Parkovisko Mičinská, Šalková, otočka, Na Karlove, Mičinská, Kazačok

Autobusová zastávka, Horehronie:, 5 z 13

Mičinská, Kazačok, Starohorská, rázcestie, Šalková, mlyn, Ďumbierska, ZŠ, Mlynská, Mlynská, Medený Hámor, Sásovská cesta, Šalková, Ďumbierska, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Karpatská, Pršianska terasa, Mosadzná, Garbanka, Gaštanová, Zadné Halny, píla, Šalková, Jednota, Moskovská, Šalková, Jednota, Garbanka, EUROPA SC, Čierny Balog, obch. dom, Skubín, otočka, Medený Hámor, Podlavice, Priehrada, Brezno, Vrch Dolinka, Čierny Balog, Križno, 29. augusta, Šalková, Jednota, Predné Halny, Jarmočisko, Internátna, Predné Halny, Jarmočisko, Povstalecká cesta, Jegorovova, Nám. S. H. Vajanského, Tulská, záhradky, Poľná, Jesenský vŕšok, Tajovského, UMB, Jesenský vŕšok, Tajovského, školy, Nad Tulskou, 29. augusta, Tajovského, školy, Čierny Balog, Jergov, Tajovského UMB, Mazorníkovo, ZŠ, Komenského, PF UMB, Úrad PV SR, Komenského, PF UMB, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Hronec, nám., Tajovského, park, Pršianska terasa, Medená, Poľná, Tajovského, park, Komenského, Cesta k nemocnici

Autobusová zastávka, Horehronie:, 6 z 13

Hlboká, Komenského, Hlboká, Tulská, stred, Skuteckého, Zadné Halny, tehelňa, Pršianska terasa, Medená, Kollárova, Zadné Halny, tehelňa, Poľná, Kosec, Dolná Lehota, ŠM, Poľná, rázcestie, Dolná Lehota, Poľná, Kosec, Mazorníkovo, plaváreň, Viestova, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Poľná, rázcestie, Bellušova, Brezno, Rohozná, ZŠ, Bellušova, Brezno, Rohozná Vlček, Brezno, Rohozná, ZŠ, Lazovná, Dolná Lehota, pri moste, Lazovná, ČSA, Okresný úrad, Vlkanová, Drevex, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Štadlerovo nábrežie, Mýto pod Ďumbierom, píla, Polomka, hostinec, Brezno, Podkoreňová RD, Polomka, hostinec, Brezno, Podkoreňová, rázc., Horná, Prior, Štadlerovo nábrežie, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Drábsko,Kysuca, Mazorníkovo, sídlisko, Hronec, hlavná brána, Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Tále,,motel, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Valaská, Piesok, Jednota, Mazorníkovo, Zdroj, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Sihla, rázc., Polomka, pri štadióne, Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Hronec, Rúdlová, Pohronský Bukovec, OcÚ, Mazorníkovo, sídlisko, Drábsko, Sedmák

Autobusová zastávka, Horehronie:, 7 z 13

Lom nad Rimavicou, Kynceľová, II., Cementárenská cesta, rázcestie, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Slovenská Ľupča, rázcestie, Poniky, Jednota, Lučatín, mlynčok, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Sebedín-Bečov, Bečov, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, autobusová zastávka, Cementárenská cesta, rázcestie, Sihla, OcÚ, Slovenská Ľupča, Slovenská Ľupča, Príboj, Drábsko, Polomka, konečná, Čierny Balog, Nový Krám, Čierny Balog, Krám, Brezno, Pod zeleným stromom, Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ, Čierny Balog, Komov, Látky, Mazorníkovo, Jednota, Čierny Balog, Komov, Jednota, Čierny Balog, Krám, rázc., Horný Harmanec, jaskyňa, Čierny Balog, Komov, na Drugánke, Čierny Balog, Nový Krám, stará cesta, Sebedín-Bečov, OcÚ, Čierny Balog, Nový Krám, Čierny Balog, Fajtov, Jednota, Brezno,Rohozná Hliny, Čierny Balog, Dobroč, Sihla, 5, Kynceľová, rázcestie, Čierny Balog, Krám, starý mlyn, 9, Bystrá, mlyn, 2, Kordíky, Enert, 3, Dolný Harmanec, Jednota, Beňuš, Gašparovo, žel. st., 4, 10, Čierny Balog, Medveďov, škola, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, 6, Čierny Balog, Vydrovo, Skanzen, 11, Tále,,motel, Čierny Balog, Medveďov, stred, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, 1, Hronec, Prajský dom, 8, Turecká, Jednota, Špania Dolina, Rudné bane, 7, Čierny Balog, Jánošovka, Vepor

Autobusová zastávka, Horehronie:, 8 z 13

Čierny Balog, Fajtov, jama, Švermova, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Michalová, zdrav. stredisko, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, hať, Hronec, mlyn, Čierny Balog, Fajtov, č. d. 304, Michalová, zdrav. stredisko, Čierny Balog, Dobroč, Jednota, autobusová zastávka, Čierny Balog, Jánošovka, SL, Dolný Harmanec, Kohút, Bujakovo, žel.zast., Horný Harmanec, polesie, Čierny Balog, Jergov, Tajovského, pod nemocnicou, Rázusova, Rázusova, Bystrá, Bujakovo, Lepenkáreň, Čierny Balog, Dobroč, garáž, Čierny Balog, Dobroč, Krížno, Bystrá, č. d. 71, Bystrá, jaskyňa, Srdiečko, Tále, hotel Partizán, Čierny Balog, Pusté, Dolný Harmanec, Podbrezová, horná brána, Dolná Mičiná, Dolná Mičiná, č. d. 77, Horná Lehota, Horná Mičiná, Tajovského, pod nemocnicou, Riečka, Jednota, RSC, Nemocnica, Beňuš, Filipovo, Liesková, RSC, Horná Mičiná, bytovky, Staré Hory, kaplnka, Majerská cesta, Majer, Majerská cesta, Horná Lehota, dolný koniec, Horné Pršany, Iliaš, I., Majer, Iliaš, II., Iliaš, I., Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Staré Hory, kaplnka, Michalová, Marko, Pohronská Polhora, ZŠ, Staré Hory, Horný Jelenec, Podkonice, kaplnka, Ľubietová, Zábava, Braväcovo, Jednota, Moštenica, Medzibrod, žel. zast.

Autobusová zastávka, Horehronie:, 9 z 13

Moštenica, vápenka, Dúbravica, Kmeť, Sliač, letisko, Staré Hory, kaplnka, Podkonice, Staré Hory, č. d. 21, Ľubietová, Huta, Ľubietová, Podlipa rázc., Malachov, Mazúch, Staré Hory, Žiak, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, OcÚ, Kynceľová, II., Dúbravica, garáž, Priechod, rázcestie, Donovaly, Hanesy, Nemecká, pri moste, Povrazník, Donovaly, Hanesy, Donovaly, centrum, Kynceľová, I., Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Medzibrod, OcÚ, Michalová, Šurvik, Ľubietová, dolný koniec, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., Malachov, Kopanice, Priechod, OcÚ, Malachov, hostinec, Vlkanová, Prefasol, Jasenie, č. d. 91, Hrochoť, u Zátrocha, Nemecká, Dubová, žel. st., Ľubietová, námestie, Jasenie, dolný koniec, Vlkanová, otočka, Nemecká, Dubová, pri moste, Jasenie, RD, Nemecká, Dubová, Zdroj, Moštenica, rázcestie, Vlkanová, žel.st., Valaská, Piesok, Potraviny, Lučatín, SSC, Slovenská Ľupča, rázcestie, Braväcovo, pri moste, Lučatín, žel. zast., Priemyselný park, most, Telgárt, žel. st., Nemecká, Dubová, hlavná brána, Hrochoť, Jednota, Hrochoť, Obnova, Hrochoť, Močiare, Vlkanová, pri moste, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Nemecká, Dubová, centrála, Hrochoť, Súdenica, Valaská, Piesok, závod ŽP, Priemyselný park, most, Podkonice, dolná zastávka

Autobusová zastávka, Horehronie:, 10 z 13

Lučatín, horný koniec, Malachov, Jednota, Nemecká, žel. zast., Harmanec, Strelnica, Turecká, Boboty, Hronsek, žel.st., Ráztoka, Priechod, pod Novou ulicou, Turecká, Horná, Harmanec, VPT, Harmanec, Strelnica, Harmanec, VPT, Riečka, rázcestie, Malachov, Strelec, Malachov, Dzúrik, Kordíky, vápenica, Nemecká, Brezno, Mazorníkovo, SAD, Bacúch, pomník, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Králiky, Rusko, Osrblie, Králiky, Rovne, Hiadeľ, dolný koniec, Vaľkovňa, Švábolka, Poniky, Hronec, pod skalou, Poniky, škola, Poniky, Pelc, Bacúch, č. d. 288, Poniky, RD, Poniky, Hlinka, Motyčky, Jergaly, Osrblie, dolný koniec, Lučatín, Jednota, Harmanec, OcÚ, Malachov, pred Určinou, Valkovňa, Železničná stanica, Telgárt, mäsna, Riečka, Nevoľné, Bacúch, rázc., Harmanec, OcÚ, Králiky, Pažiť, Železničná stanica, Harmanec, papiereň, Jasenie, Jednota, Železničná stanica, Hronsek, pohostinstvo, Železničná stanica, Telgárt, OcÚ, Kordíky, Jednota, Osrblie, Majer, Hiadeľ, garáž, Valaská, odbočka na sídlisko, Železničná stanica, Vaľkovňa, Nová Maša, Tajov, Biela Hlina, Hronsek, bytovky, Harmanec, papiereň

Autobusová zastávka, Horehronie:, 11 z 13

Heľpa, obch. dom, Selce, ZŠ, Nemecká, pomník, Hiadeľ, OcÚ, Baláže, Poniky, Ponická Lehôtka, Králiky, OcÚ, Beňuš, rázc. pri moste, Beňuš, rázc. pri moste, Hiadeľ, škola, Poniky, pri moste, Beňuš, ZŠ, Jarabá, garáž, Môlča, I., Jarabá, garáž, Heľpa, obch. dom, Cesta k Smrečine, Selce, OcÚ, Čertovica, motorest, Jarabá, Jednota, Poniky, Ponická Huta, Oravce, Pohorelá, Jednota, Králiky, garáž, Beňuš, zdrav. stredisko, Tajov, č.d. 155, Rakytovce, ČOV, Tajov, osada, Beňuš, zdrav. stredisko, Badín, Danko, Riečka, garáž, Badín, Dorotovič, Cesta k Smrečine, Selce, štadión, Nemce, otočka, Podbrezová, Chvatimech, žel.st., Selce, Jednota, Čerín, rázcestie, Môlča, bytovka, Nemce, II., Majer, otočka, Čerín, rázc. MŠ, Čerín, OcÚ, Môlča, Dolná Môlča, Môlča, autobusová zastávka, Pohronská Polhora, OcÚ, Nemce, PS, Nemce, I., Badín, vŕšok, Badín, Hliny, Tajov, mlyn, Badín, Kukučka, Badín, ZŠ, Pohronská Polhora, hor. koniec, Pohronská Polhora, pošta, Nemce, OcÚ, Tajov, Obecný úrad, Podbrezová, aut. st., 4

Autobusová zastávka, Horehronie:, 12 z 13

7, 2, Podbrezová, ŽP, 3, 1, 5, 6, Riečka, mlyn, Podbrezová, horná brána, Badín, rázcestie, Podbrezová, horná brána, Podbrezová, Štiavnička, sídl., Polomka, Smrečina DK, Polomka, Smrečina DK, Valaská, Piesok, dolina, Valaská, pri moste, Valaská, Piesok, dolina, Pohorelá, žel. st., Valaská, Piesok, aut. st., Pohorelá, žel. st., Pohorelá, OcÚ, Predajná, OcÚ, Nemecká, Podbrezová, Lopej, Brusno, žel. st., Brusno, Kováč, Valaská, pri moste, Podbrezová, Lopej, Jednota, Podbrezová, Lopej, Podbrezová, Lopej, Jednota, Predajná, pri moste, Brusno, Brusno, Michalová, Kubická, Brusno, Brusno-kúpele, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Oremlaz, Šumiac, OcÚ, Brezno, Rohozná, Lámer, Šumiac, televízna služba, Pohorelá, Latinák, Čierny Balog,,Predlaboška, Drábsko, Tlstý Javor, Drábsko, Skalica, Dolná Lehota, Črmné, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, Pohronská Polhora, Jánošíkovo, Pohronská Polhora, otoč., Pohronská Polhora, Zbojská, žel. zast., Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Radvaň Park, Sásová, ihrisko, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Krematórium, Farma pod Pršanmi, Trangoška, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement.

Autobusová zastávka, Horehronie:, 13 z 13

Banská Bystrica, horáreň, Podbrezová, nemocnica, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Podbrezová, Lopej, Turčan, Podbrezová, nemocnica, autobusová zastávka, Podbrezová, Lopej, Turčan, Strelníky, OcÚ, Strelníky, Fibek, Medzibrod, rázcestie, Uľanka, žel. st. rázc., Podbrezová, Chalúpkova štvrť, Priechod, RD, Uľanka, žel. st. rázc., Priechod, hájenka, Predajná, horáreň Kramlište, Predajná, pri moste, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Lučatín, Motyčky, Jergaly, Valaská, za ulicou, Valaská, čistička, Valaská, za ulicou, Vaľkovňa, Zlatno, rázc., Motyčky, Lučatín, rázcestie, Valaská, čistička, Strelníky, otočka, Brezno, Vagnár rázc., Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota, Poniky, Ponická Huta, rázc., Kordíky, garáž, Pohronská Polhora, Zbojská, žel. zast., Hronec, hájenka Hruškovo, Polomka, Hámor, Brezno,Rohozná Hlinický potok, Mýto pod Ďumbierom, Kyslá, Tajov, ihrisko, Môlča, lom, Šumiac, Červená Skala, žel. st., Heľpa, žel. st., Pohorelá, Pohorelská Maša, Krivý potok, Šumiac, Červená Skala, zubná ambulancia, Medzibrod, rázcestie, Brezno, Rohozná, Cesnak, Čerín, Čačín, sklady, Beňuš, Filipovo, rázc., Tajov, Rôtovo, Beňuš, Obaľovačka, Badín, VÚ

autobusová zastávka inde

okres Banská Bystrica (501x), Banská Bystrica (314x), okres Brezno (271x), Mikroregión Ekológ (247x), Radvaň (111x), Mikroregión CHOPOK - JUH (81x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Brezno (66x), Mikroregión Horehron (50x), Sásová (39x), Čierny Balog (38x), Mikroregión Starohorská dolina (37x), Mikroregión Pod Panským dielom (37x), Valaská (37x), Mikroregión RENTAR (36x), Fončorda (33x), Podbrezová (32x), Badín (23x), Staré Hory (22x), Kremnické vrchy - východ (22x), Rudlová (21x), Horná Lehota (19x), Hronec (19x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Šalková (16x), Tajov (16x), Nemecká (15x), Kremnička (15x), Selce (14x)
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Brezno

Podobné, Horehronie:

843x doprava, 771x autobusová zastávka, 57x železničná stanica, 6x predaj lístkov, 3x autobusová stanica, 2x taxi, 2x letisko, 1x heliport, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Horehronie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://horehronie.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.