Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Horehronie

Autobusová zastávka v Horehronie

V Horehronie sa nachádza 771 kusov autobusová zastávka.

Autobusová zastávka, Horehronie:, 1 z 13

Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Autobusová stanica, 9, 18, 10, 8, 17, 11, 14, 5, 15, 6, 19, 12, 16, 13, 4, 3, 1, 2, 7, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, TESCO, Orange, Valaská, odbočka na sídlisko, BILLA, SAD, Cementárenská cesta, Partizánska cesta, rázcestie, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Na Hrbe, SAD, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, otočka, Mazorníkovo, ul. MPČL, Mazorníkovo, Zdroj, Senica, otočka, Senica, otočka, Senica, Jednota, Senica, Jednota, Okresný úrad, Kostiviarska, žst., THK, THK, THK, otočka, Námestie Štefana Moysesa, Kostiviarska, Úrad PV SR, Kostiviarska, Rooseveltova nemocnica, THK, rázcestie, THK, rázcestie, Rooseveltova nemocnica, Plážové kúpalisko, Plážové kúpalisko, Rakytovce, ihrisko

Autobusová zastávka, Horehronie:, 2 z 13

Rakytovce, ihrisko, Rakytovce, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Kostiviarska, rázcestie, Rakytovce, RD, Stupy, otočka, Rakytovce, Stupy, Jednota, Podlavice, PD, Stupy, Jednota, Jakub, kostol, Jakub, ihrisko, Jakub, ihrisko, Čierny Balog, OcÚ, Jakub, kostol, Jakub, rázcestie, Buková, Buková, Zvolenská cesta, sever, Zvolenská cesta, stred, Kostiviarska, rázcestie, Zvolenská cesta, stred, Tulská, Kyjevské námestie, Šalková, rázcestie, Zvolenská cesta, sever, STK, Kremnička, TWD, Skubín, Jednota, Skubín, Jednota, Úsvit, Iliaš, pri moste, Zadné Halny, píla, Rudlovská cesta, podjazd, Štefánikovo nábrežie, Špania Dolina, STK, Úsvit, Iliaš, pri moste, Partizánska cesta, čerp. stanica, Rudlová, kpt. Jaroša, Rázcestie Rudlová, Pršianska cesta, I., Za štadiónom ŠLN, Pršianska cesta, I., Uľanka, Chemika, Sásovská cesta, Zvolenská cesta, juh, Brezno, Vrch Dolinka, Brezno, Dolinka, Národná, Uľanka, otočka, Brezno, Dolinka, Uľanka, Chemika, Národná, Uľanka, otočka, Uľanka, hl. cesta, Zvolenská cesta, juh, Strieborné námestie

Autobusová zastávka, Horehronie:, 3 z 13

Sásovská cesta, Strieborné námestie, Uľanka, hl. cesta, Sásovská cesta, Rázcestie Rudlová, Valaská, sídlisko, Partizánska cesta, SVP, Tlačiareň, Šalková, rázcestie, Tlačiareň, ČSA, Partizánska cesta, čerp. stanica, Štefánikovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Partizánska cesta, Mýto, Partizánska cesta, Brezno, Na rovniach, Brezno, Na rovniach, Podháj, SZU, Pivovar, Cesta k nemocnici, Mýto, Podlavická cesta, Magurská, Podlavická cesta, Uľanská cesta, Magurská, Uľanská cesta, Nové Kalište, Rázcestie Špania Dolina, Okružná, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet I., Podháj, SZU, Okružná, Jakub, Nový Svet I., Pivovar, Závadka nad Hronom, Sigma, ZVT, Jakub, Nový Svet II., Rázcestie Špania Dolina, Závadka nad Hronom, Paseka, Karpatská, ZVT, Závadka nad Hronom, Brezno, Podkoreňová otoč., Závadka nad Hronom, Paseka, Starohorská, Pod Bánošom, Závadka nad Hronom, Riverk, Námestie slobody, Kostiviarska, žst., MED-ART, Rudlovská cesta, podjazd, Moskovská, rázcestie, Sládkovičova, Mládežnícka, otočka, Sládkovičova, MED-ART, Starohorská, otočka

Autobusová zastávka, Horehronie:, 4 z 13

Ďumbierska, ŠZŠ, Námestie slobody, Starohorská, otočka, Srnková, Moskovská, rázcestie, Brezno, Podkoreňová Kováčik, Šalková, rázcestie, Kremnička, Švermova, ESC, Kremnička, Rudlovská cesta, Brezno, Podkoreňová Jednota, Rudlovská cesta, Mládežnícka, Vozovňa, Ďumbierska, Ďumbierska, ZŠ, Rudohorská, stred, Pod Rybou, Rudohorská, horná, Kremnička, TWD, Internátna, Astra, Čierny Balog, obch. dom, Podlavice, Priehrada, Pod Rybou, Rudohorská, dolná, Pod Hôrkou, Mládežnícka, Rudohorská, stred, Nové Kalište, Rudohorská, dolná, Internátna, Astra, Vozovňa, HViezdoslavova, Alpinka, Ďumbierska, ŠZŠ, Hviezdoslavova, Tatranská, Skubín, Povstalecká cesta, Rázcestie ku nemocnici, Mlynská otoč., Skuteckého, rázcestie, Mičinská, Kazačok, Na Karlove, Mičinská, Kazačok, BURGMAIER, Pieninská, Šalková, otočka, Pieninská, Mičinská cesta, Kyjevské námestie, jakub, rázcestie, Mičinská cesta, Nad Moskovskou, Kostiviarska, Jelšová, Na Karlove, Wolkerova, Rudohorská, horná, Parkovisko Mičinská, Ďumbierska, ZŠ

Autobusová zastávka, Horehronie:, 5 z 13

Mlynská, Šalková, mlyn, Mlynská, Starohorská, rázcestie, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Pršianska terasa, Mosadzná, Šalková, Karpatská, Ďumbierska, Šalková, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Sásovská cesta, Medený Hámor, Gaštanová, Garbanka, Šalková, Jednota, Moskovská, Šalková, Jednota, Zadné Halny, píla, Garbanka, Čierny Balog, obch. dom, Brezno, Vrch Dolinka, EUROPA SC, Medený Hámor, Skubín, otočka, Čierny Balog, Križno, Podlavice, Priehrada, Predné Halny, Jarmočisko, Predné Halny, Jarmočisko, Šalková, Jednota, Internátna, 29. augusta, Povstalecká cesta, Komenského, PF UMB, Nad Tulskou, Tajovského, školy, Tajovského, školy, Úrad PV SR, Poľná, Čierny Balog, Jergov, 29. augusta, Jegorovova, Tajovského, UMB, Komenského, PF UMB, Tulská, záhradky, Mazorníkovo, ZŠ, Jesenský vŕšok, Nám. S. H. Vajanského, Jesenský vŕšok, Tajovského UMB, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Komenského, Hlboká, Tulská, stred, Hronec, nám., Pršianska terasa, Medená, Tajovského, park, Tajovského, park, Hlboká, Poľná

Autobusová zastávka, Horehronie:, 6 z 13

Cesta k nemocnici, Komenského, Kollárova, Zadné Halny, tehelňa, Skuteckého, Pršianska terasa, Medená, Zadné Halny, tehelňa, Poľná, rázcestie, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Mazorníkovo, plaváreň, Viestova, Poľná, Kosec, Poľná, rázcestie, Dolná Lehota, Poľná, Kosec, Dolná Lehota, ŠM, Brezno, Rohozná Vlček, Bellušova, Brezno, Rohozná, ZŠ, Bellušova, Brezno, Rohozná, ZŠ, Severná, Dolná Lehota, pri moste, Lazovná, Lazovná, Severná, ČSA, Okresný úrad, Vlkanová, Drevex, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Brezno, Podkoreňová, rázc., Brezno, Podkoreňová RD, Polomka, hostinec, Horná, Prior, Štadlerovo nábrežie, Štadlerovo nábrežie, Mýto pod Ďumbierom, píla, Polomka, hostinec, Drábsko,Kysuca, Hronec, hlavná brána, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Tále,,motel, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Mazorníkovo, sídlisko, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Polomka, pri štadióne, Mazorníkovo, Zdroj, Valaská, Piesok, Jednota, Sihla, rázc., Sebedín-Bečov, OcÚ, Mazorníkovo, sídlisko, Hronec, Rúdlová, Pohronský Bukovec, OcÚ

Autobusová zastávka, Horehronie:, 7 z 13

Drábsko, Sedmák, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Lom nad Rimavicou, Cementárenská cesta, rázcestie, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Poniky, Jednota, Slovenská Ľupča, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, autobusová zastávka, Lučatín, mlynčok, Cementárenská cesta, rázcestie, Sebedín-Bečov, Bečov, Slovenská Ľupča, Sihla, OcÚ, Slovenská Ľupča, Príboj, Drábsko, Polomka, konečná, Čierny Balog, Nový Krám, stará cesta, Čierny Balog, Krám, Čierny Balog, Nový Krám, Mazorníkovo, Jednota, Horný Harmanec, jaskyňa, Čierny Balog, Komov, Jednota, Čierny Balog, Dobroč, Sihla, Brezno,Rohozná Hliny, Čierny Balog, Komov, na Drugánke, Čierny Balog, Krám, rázc., Čierny Balog, Komov, Látky, Čierny Balog, Fajtov, Jednota, Čierny Balog, Nový Krám, Brezno, Pod zeleným stromom, Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ, Beňuš, Gašparovo, žel. st., 4, 7, Čierny Balog, Vydrovo, Skanzen, Dolný Harmanec, Jednota, Kordíky, Enert, 8, 6, Čierny Balog, Medveďov, stred, 1, 9, Špania Dolina, Rudné bane, Čierny Balog, Medveďov, škola, 11, 3, Tále,,motel, Turecká, Jednota, Bystrá, mlyn, 2, Kynceľová, rázcestie, 5, Hronec, Prajský dom, 10, Čierny Balog, Krám, starý mlyn, Michalová, zdrav. stredisko, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Dolný Harmanec, Kohút

Autobusová zastávka, Horehronie:, 8 z 13

Čierny Balog, Dobroč, Jednota, Čierny Balog, Fajtov, č. d. 304, Hronec, mlyn, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, hať, Čierny Balog, Jánošovka, SL, Horný Harmanec, polesie, autobusová zastávka, Michalová, zdrav. stredisko, Čierny Balog, Fajtov, jama, Švermova, Čierny Balog, Jergov, Čierny Balog, Jánošovka, Vepor, Bujakovo, žel.zast., Rázusova, Bystrá, č. d. 71, Čierny Balog, Dobroč, Krížno, Čierny Balog, Dobroč, garáž, Rázusova, Beňuš, Filipovo, Liesková, Dolný Harmanec, Srdiečko, Bystrá, jaskyňa, Čierny Balog, Pusté, Tajovského, pod nemocnicou, Bujakovo, Lepenkáreň, Tále, hotel Partizán, Bystrá, Tajovského, pod nemocnicou, Horná Lehota, Dolná Mičiná, Podbrezová, horná brána, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, č. d. 77, Riečka, Jednota, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Nemocnica, RSC, RSC, Horná Mičiná, bytovky, Horné Pršany, Iliaš, I., Majerská cesta, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, kaplnka, Horná Lehota, dolný koniec, Majer, Majerská cesta, Iliaš, II., Iliaš, I., Majer, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Staré Hory, Horný Jelenec, Ľubietová, Zábava, Medzibrod, žel. zast., Michalová, Marko, Braväcovo, Jednota, Moštenica, vápenka, Podkonice, kaplnka, Pohronská Polhora, ZŠ, Dúbravica, Kmeť

Autobusová zastávka, Horehronie:, 9 z 13

Moštenica, Malachov, Mazúch, Staré Hory, Polkanová, Ľubietová, Podlipa rázc., Staré Hory, kaplnka, Ľubietová, Huta, Staré Hory, Polkanová, Sliač, letisko, Podkonice, Staré Hory, č. d. 21, Staré Hory, Žiak, Nemecká, pri moste, Povrazník, Donovaly, Hanesy, Kynceľová, II., Dúbravica, garáž, Priechod, rázcestie, Staré Hory, OcÚ, Donovaly, Hanesy, Donovaly, centrum, Kynceľová, II., Medzibrod, OcÚ, Malachov, Kopanice, Malachov, hostinec, Ľubietová, dolný koniec, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., Michalová, Šurvik, Kynceľová, I., Priechod, OcÚ, Jasenie, RD, Ľubietová, námestie, Hrochoť, Močiare, Vlkanová, pri moste, Moštenica, rázcestie, Nemecká, Dubová, Zdroj, Valaská, Piesok, Potraviny, Valaská, Piesok, závod ŽP, Priemyselný park, most, Nemecká, Dubová, žel. st., Lučatín, horný koniec, Hrochoť, Súdenica, Nemecká, Dubová, pri moste, Braväcovo, pri moste, Hrochoť, Obnova, Priemyselný park, most, Slovenská Ľupča, rázcestie, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Hrochoť, u Zátrocha, Podkonice, dolná zastávka, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Vlkanová, otočka, Jasenie, č. d. 91, Nemecká, Dubová, centrála, Vlkanová, žel.st., Telgárt, žel. st., Vlkanová, Prefasol, Lučatín, žel. zast., Jasenie, dolný koniec, Lučatín, SSC

Autobusová zastávka, Horehronie:, 10 z 13

Hrochoť, Jednota, Turecká, Horná, Malachov, Strelec, Harmanec, VPT, Hronsek, žel.st., Priechod, pod Novou ulicou, Nemecká, žel. zast., Malachov, Dzúrik, Harmanec, Strelnica, Harmanec, Strelnica, Ráztoka, Kordíky, vápenica, Riečka, rázcestie, Harmanec, VPT, Turecká, Boboty, Malachov, Jednota, Osrblie, dolný koniec, Poniky, škola, Nemecká, Motyčky, Jergaly, Brezno, Mazorníkovo, SAD, Králiky, Rusko, Poniky, Pelc, Osrblie, Hiadeľ, dolný koniec, Poniky, Bacúch, pomník, Vaľkovňa, Švábolka, Poniky, RD, Hronec, pod skalou, Lučatín, Jednota, Bacúch, č. d. 288, Králiky, Rovne, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Poniky, Hlinka, Harmanec, papiereň, Valaská, odbočka na sídlisko, Jasenie, Jednota, Telgárt, OcÚ, Riečka, Nevoľné, Malachov, pred Určinou, Hiadeľ, garáž, Hronsek, pohostinstvo, Bacúch, rázc., Vaľkovňa, Nová Maša, Železničná stanica, Harmanec, papiereň, Kordíky, Jednota, Železničná stanica, Harmanec, OcÚ, Telgárt, mäsna, Králiky, Pažiť, Hronsek, bytovky, Železničná stanica, Železničná stanica, Osrblie, Majer, Valkovňa, Harmanec, OcÚ, Tajov, Biela Hlina, Železničná stanica

Autobusová zastávka, Horehronie:, 11 z 13

Baláže, Heľpa, obch. dom, Jarabá, garáž, Selce, ZŠ, Poniky, pri moste, Môlča, I., Heľpa, obch. dom, Hiadeľ, OcÚ, Nemecká, pomník, Poniky, Ponická Lehôtka, Beňuš, ZŠ, Beňuš, rázc. pri moste, Beňuš, rázc. pri moste, Jarabá, garáž, Hiadeľ, škola, Králiky, OcÚ, Oravce, Rakytovce, ČOV, Tajov, osada, Jarabá, Jednota, Riečka, garáž, Nemce, otočka, Badín, Danko, Beňuš, zdrav. stredisko, Cesta k Smrečine, Selce, OcÚ, Čertovica, motorest, Beňuš, zdrav. stredisko, Poniky, Ponická Huta, Selce, štadión, Tajov, č.d. 155, Pohorelá, Jednota, Cesta k Smrečine, Badín, Dorotovič, Králiky, garáž, Môlča, autobusová zastávka, Majer, otočka, Môlča, bytovka, Nemce, II., Badín, vŕšok, Nemce, I., Môlča, Dolná Môlča, Čerín, rázc. MŠ, Čerín, rázcestie, Čerín, OcÚ, Nemce, PS, Podbrezová, Chvatimech, žel.st., Pohronská Polhora, OcÚ, Badín, Hliny, Selce, Jednota, Pohronská Polhora, pošta, Nemce, OcÚ, Tajov, mlyn, Badín, Kukučka, Badín, ZŠ, Pohronská Polhora, hor. koniec, Tajov, Obecný úrad, 4, 5

Autobusová zastávka, Horehronie:, 12 z 13

Podbrezová, ŽP, 2, 1, 6, Podbrezová, aut. st., 7, 3, Riečka, mlyn, Podbrezová, horná brána, Badín, rázcestie, Podbrezová, horná brána, Podbrezová, Štiavnička, sídl., Polomka, Smrečina DK, Polomka, Smrečina DK, Pohorelá, žel. st., Valaská, Piesok, dolina, Pohorelá, žel. st., Valaská, Piesok, dolina, Valaská, pri moste, Valaská, Piesok, aut. st., Pohorelá, OcÚ, Predajná, OcÚ, Nemecká, Podbrezová, Lopej, Brusno, žel. st., Brusno, Kováč, Valaská, pri moste, Podbrezová, Lopej, Jednota, Podbrezová, Lopej, Jednota, Podbrezová, Lopej, Brusno, Predajná, pri moste, Brusno, Michalová, Kubická, Brusno, Brusno-kúpele, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Oremlaz, Šumiac, OcÚ, Šumiac, televízna služba, Brezno, Rohozná, Lámer, Pohorelá, Latinák, Čierny Balog,,Predlaboška, Drábsko, Tlstý Javor, Drábsko, Skalica, Dolná Lehota, Črmné, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, Pohronská Polhora, Jánošíkovo, Pohronská Polhora, otoč., Pohronská Polhora, Zbojská, žel. zast., Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Sásová, ihrisko, Radvaň Park, Radvaň Park, Krematórium, Sásová, ihrisko, Farma pod Pršanmi, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement., Trangoška

Autobusová zastávka, Horehronie:, 13 z 13

Banská Bystrica, horáreň, Podbrezová, Lopej, Turčan, Podbrezová, nemocnica, Podbrezová, Lopej, Turčan, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Podbrezová, nemocnica, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, autobusová zastávka, Medzibrod, rázcestie, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, Strelníky, OcÚ, Uľanka, žel. st. rázc., Strelníky, Fibek, Uľanka, žel. st. rázc., Priechod, RD, Predajná, pri moste, Predajná, horáreň Kramlište, Priechod, hájenka, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Valaská, za ulicou, Valaská, za ulicou, Lučatín, Strelníky, otočka, Motyčky, Jergaly, Valaská, čistička, Vaľkovňa, Zlatno, rázc., Lučatín, rázcestie, Motyčky, Valaská, čistička, Hronec, hájenka Hruškovo, Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota, Mýto pod Ďumbierom, Kyslá, Brezno,Rohozná Hlinický potok, Kordíky, garáž, Poniky, Ponická Huta, rázc., Polomka, Hámor, Brezno, Vagnár rázc., Pohronská Polhora, Zbojská, žel. zast., Heľpa, žel. st., Beňuš, Filipovo, rázc., Medzibrod, rázcestie, Šumiac, Červená Skala, zubná ambulancia, Čerín, Čačín, sklady, Brezno, Rohozná, Cesnak, Šumiac, Červená Skala, žel. st., Pohorelá, Pohorelská Maša, Krivý potok, Tajov, ihrisko, Môlča, lom, Beňuš, Obaľovačka, Badín, VÚ, Tajov, Rôtovo

autobusová zastávka inde

okres Banská Bystrica (501x), Banská Bystrica (314x), okres Brezno (271x), Mikroregión Ekológ (247x), Radvaň (111x), Mikroregión CHOPOK - JUH (81x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Brezno (66x), Mikroregión Horehron (50x), Sásová (39x), Čierny Balog (38x), Mikroregión Starohorská dolina (37x), Mikroregión Pod Panským dielom (37x), Valaská (37x), Mikroregión RENTAR (36x), Fončorda (33x), Podbrezová (32x), Badín (23x), Staré Hory (22x), Kremnické vrchy - východ (22x), Rudlová (21x), Horná Lehota (19x), Hronec (19x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Šalková (16x), Tajov (16x), Nemecká (15x), Kremnička (15x), Selce (14x)
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Brezno

Podobné, Horehronie:

843x doprava, 771x autobusová zastávka, 57x železničná stanica, 6x predaj lístkov, 3x autobusová stanica, 2x taxi, 2x letisko, 1x heliport, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
ilustračný obrázok k Autobusová zastávka, Horehronie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://horehronie.oma.sk/doprava/autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.