Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Horehronie

Autobusová zastávka v Horehronie

V Horehronie sa nachádza 832 kusov autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

okres Banská Bystrica (525x), Banská Bystrica (315x), okres Brezno (308x), Mikroregión Ekológ (273x), Radvaň (110x), Mikroregión Čierny Hron (84x), Mikroregión CHOPOK - JUH (81x), Brezno (73x), Mikroregión Horehron (66x), Mikroregión Starohorská dolina (45x), Čierny Balog (42x), Mikroregión Pod Panským dielom (41x), Mikroregión RENTAR (40x), Sásová (39x), Valaská (37x), Fončorda (32x), Staré Hory (27x), Badín (26x), Podbrezová (25x), Kremnické vrchy - východ (24x), Horná Lehota (21x), Hronec (19x), Beňuš (18x), Šumiac (17x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Nemecká (17x), Braväcovo (16x), Selce (16x), Mazorníkovo (16x)

Autobusová zastávka, Horehronie:, 1 z 14

5, Strelníky, otočka, Staré Hory, č. d. 21, Kordíky, vápenica, 3, 3, Králiky, Rusko, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Harmanec, VPT, Majerská cesta, Lučatín, rázcestie, Lom nad Rimavicou, Javorina, škola, Buková, Horná Lehota, dolný koniec, Priechod, Pod Novou ulicou, Môlča, Dolná Môlča, Osrblie, dolný koniec, Švermova ul., Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Pohorelá, Jednota, Polomka, Hámor, Jasenie, RD, Sásovská cesta, Vrch Dolinka, Sliač, letisko, Partizánska cesta, čerpacia stanica, 6, Sásovská cesta, Mičinská, Kazačok, Hrochoť, Obnova, Moskovská, rázcestie, Garbanka, Bystrá, jaskyňa, Podháj, SZU, Beňuš, Filipovo, rázcestie, Pršianska cesta I., Mýto pod Ďumbierom, rázcestie, Dolná Lehota, Črmné, Kremnička, Drábsko, Tlstý Javor, Podbrezová, horná brána, Nemecká, Nemecká, pri moste, Nové Kalište, Dolná Mičiná, Polomka, Maruškin, Dúbravica, garáž, Brezno, Bujakovo, Kuvert, Strelníky, Fibek, Okresný úrad, Senica, Jednota, 15, Komenského, Sebedín-Bečov, Bečov, Viestova, Pohronská Polhora, pošta, Čierny Balog, Pusté, 2, Zvolenská cesta, TESCO, Zadné Halny, píla

Autobusová zastávka, Horehronie:, 2 z 14

Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Polomka, konečná, Jasenie, č. d. 91, Internátna, Čertovica, motorest, Valaská, Piesok, Potraviny, Hronec, hájenka Hruškovo, Zvolenská cesta, sever, Dolná Mičiná, č. d. 77, Harmanec, papiereň, autobusová zastávka, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Jarabá, garáž, Osrblie, Čierny Balog, Jánošovka, Vepor, Brusno, železničné priecestie, Čierny Balog, Dobroč, Krížno, Iliaš, pri moste, Kynceľová, II., 10 MHD, Medený Hámor, Valaská, čistička, Uľanská cesta, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Podbrezová, nemocnica, Čierny Balog, Fajtov, Jednota, Strieborné námestie, Šumiac, Červená Skala, železničná stanica, Podkoreňová, otočka, Jasenie, Jednota, Selce, OcÚ, Poľná, Kosec, Nemce, otočka, Hviezdoslavova, Selce, ZŠ, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Majer, otočka, Podbrezová, ŽP a.s., Rakytovce, ihrisko, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Pohronská Polhora, Jánošíkovo, Úsvit, Rohozná, Hliny, Dolná Lehota, ŠM, Šumiac, OcÚ, Podbrezová, Chvatimech, železničná stanica, Tajovského, školy, 29. augusta, Pivovar, Vaľkovňa, Švábolka, Uľanka, hl. cesta, 11, Valaská, odbočka na sídlisko, Valaská, pri moste, Valaská, Piesok, dolina, Mazorníkovo, SAD, Sihla, OcÚ, Povrazník, 29. augusta, Pohorelá, železničná stanica

Autobusová zastávka, Horehronie:, 3 z 14

Pohronská Polhora, Zbojská salaš, Šalková, hosp. RD, Mýto pod Ďumbierom, rázcestie, Rázcestie Špania Dolina, Mazorníkovo, ul. M. Benku, Brezno, Rohozná, ZŠ, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Komenského, Predajná, horáreň Kramlište, Pieninská, Čierny Balog, Medveďov, škola, Poniky, Nást. 1 a 2, RSC, Valaská, sídlisko, Turecká, Boboty, Rohozná, Cesnak, Dolná Lehota, pri moste, Vlkanová, pri moste, 2, Čierny Balog, Krám, Rudohorská, stred, Mazorníkovo, ul. MPČL, Cesta k Smrečine, Ďumbierska, ŠZŠ, Podlavice, PD, Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Zadné Halny, píla, Pohronská Polhora, horný koniec, Strelníky, OcÚ, Partizánska cesta, Predné Halny, Lesná, Rakytovce, RD, jakub, rázcestie, Pohronská Polhora, otočka, Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou, rázcestie, Hronsek, pohostinstvo, Malachov, hostinec, Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ, Šalková, mlyn, Michalová, zdravotné stredisko, Hronec, mlyn, Rudlovská cesta, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Tatranská, Tajov, ihrisko, Poľná, Severná, Slovenská Ľupča, Podbrezová, nemocnica, Závadka nad Hronom, Sigma, Staré Hory, Polkanová, Valaská, odbočka na sídlisko, Motyčky, Jergaly, Internátna, Astra, Rudlová, kpt. Jaroša, Moskovská, rázcestie, Podbrezová, Lopej, Turčan, Riečka, garáž, Senica, Jednota

Autobusová zastávka, Horehronie:, 4 z 14

Dolinka, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské kaplnka, Beňuš, zdravotné stredisko, Beňuš, obaľovačka, Nemecká, Dubová, železničná stanica, Rooseveltova nemocnica, Mičinská cesta, Horná, Prior, Zvolenská cesta, TESCO, Mazorníkovo, ul. MPČĽ otočka, Na rovniach, Poniky, Hlinka, Cementárenská cesta, rázcestie, Senica, otočka, Beňuš, rázcestie pri moste, Predné Halny, Jarmočisko, Badín, rázcestie, Zadné Halny, tehelňa, TESCO hypermarket, Sládkovičova, Tajov, osada, Čierny Balog, Nový Krám, Predné Halny, Jarmočisko, Poniky, škola, Moskovská, 6, Mazorníkovo, CBA, Národná, Brusno, Oremlaz, Poniky, Jednota, Riečka, rázcestie, Hronsek, Drevex, Donovaly, Hanesy, Plážové kúpalisko, Námestie Štefana Moyzesa, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Valaská, Piesok, Jednota, Ul. Fraňa Kráľa, BILLA, Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Majerská cesta, Čierny Balog, obchodný dom, Uľanka, železničná stanica rázcestie, Jakub, Nový Svet II., Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Povstalecká cesta, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Bellušova, Orange, Brusno, Vaľkovňa, Jasenie, dolný koniec, Internátna, Astra, Telgárt, OcÚ, Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota, Badín, Vŕšok, 1, Bacúch, pomník, Rakytovce, ČOV, Čierny Balog, obchodný dom, Bellušova

Autobusová zastávka, Horehronie:, 5 z 14

Slovenská Ľupča, Príboj, Podlavická cesta, Čierny Balog, Komov, Jednota, Hviezdoslavova, Alpinka, Telgárt, železničná stanica, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Vrch Dolinka, Okresný úrad, Hiadeľ, garáž, Podkoreňová, rázcestie, Ul. L. Novomeského, Bystrá, č. d. 71, Lučatín, Jednota, Pohronský Bukovec, horáreň, Beňuš, Gašparovo, železničná stanica, Námestie S. H. Vajanského, Podkonice, kaplnka, Valaská, pri moste, Nad Tulskou, Pohorelá, Pohorelská Maša, Krivý potok, Ul. ČSA, Bacúch, rázcestie, Podbrezová, Štiavnička, sídlisko, Staré Hory, OcÚ, Podbrezová, Lopej, Jednota, Beňuš, Filipovo, Liesková, Moštenica, rázcestie, Selce, OcÚ, Jesenský vŕšok, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Pohorelá, Latinák, Šalková, Jednota, Uľanka, Chemika, Šalková, rázcestie, Lazovná, Jakub, Nový Svet I., Zvolenská cesta, juh, Nemecká, pri moste, EUROPA SC, Ďumbierska, Mlynská, THK, rázcestie, Ľubietová, Zábava, Kostiviarska, žst., Podlavice, Priehrada, Brusno, Michalová, Šurvik, Braväcovo, pri moste, Selce, štadión, Poniky, Pelc, Kostiviarska, železničná stanica, Poniky, Ponická Lehôtka, Vlkanová, Prefasol, Jakub, kostol, 7, Iliaš, I., Zvolenská cesta, stred, Námestie slobody, Drábsko, Skalica, Vaľkovňa, Švábolka

Autobusová zastávka, Horehronie:, 6 z 14

Iliaš, pri moste, Rázusova ul., Tajovského, UMB, Bystrá, mlyn, Čierny Balog, Medveďov, stred, 29. augusta, Michalová, zdravotné stredisko, Nad Moskovskou, Čierny Balog, Vydrovo, Skanzen, Polomka, Smrečina DK, Osrblie, ihrisko, Čierny Balog, OcÚ, Nemce, III., Rázcestie Rudlová, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Vaľkovňa, Zlatno, otočka, Mazorníkovo, CBA, Ľubietová, Huta, Brusno, Brusno-kúpele, Sihla, rázcestie, Rudohorská, horná, Badín, Hliny, Rudohorská, stred, Cementárenská cesta, rázcestie, Kynceľová, rázcestie, Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ, Čerín, Čačín, sklady, Heľpa, jarmočisko, Valaská, za ulicou, Pivovar, Jakub, ihrisko, Železničná stanica, Horná Lehota, Hiadeľ, dolný koniec, Hronec, pod skalou, Sebedín-Bečov, OcÚ, Bacúch, rázcestie, Heľpa, námestie, BURGMAIER, RSC, Beňuš, rázcestie pri moste, Parkovisko Mičinská, Heľpa, železničná stanica, Tajov, mlyn, ZVT, 11, Bujakovo, železničná zastávka, Lom nad Rimavicou, chata Klára, Kordíky, vápenica, Skubín, Predné Halny, Lesná, Medzibrod, rázcestie, Braväcovo, Jednota, Medzibrod, železničná zastávka, Rohozná, ZŠ, Čerín, OcÚ, Námestie slobody, Harmanec, papiereň, Starohorská, otočka, Sebedín-Bečov, Ostrolucký

Autobusová zastávka, Horehronie:, 7 z 14

Buková, Riečka, Jednota, Šalková, rázcestie, Poľná, Kosec, Rudohorská, dolná, 18, Zvolenská cesta, stred, Ľubietová, dolný koniec, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Mládežnícka, otočka, Čierny Balog, Jergov, Zvolenská cesta, juh, Cesta k Smrečine, Medzibrod, rázcestie, Mlynská, otočka, Lučatín, rázcestie, Donovaly, centrum, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Priechod, hájenka, Čierny Balog, Fajtov, jama, Jakub, Nový Svet II., Jakub, kostol, Mazorníkovo, ul. MPČL, Dolinka, Mičinská cesta, ZVT, SAD, Partizánska cesta, rázcestie, Vozovňa, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Lom nad Rimavicou, obec, Telgárt, OcÚ, Valaská, za ulicou, Pohronský Bukovec, OcÚ, 5, Podkoreňová, Jednota, Železničná stanica, Bujakovo, Kuvert, Tajovského, pod nemocnicou, 16, Predajná, OcÚ, Zadné Halny, tehelňa, Pršianska terasa, Medená, Hlboká, Stupy, otočka, Kynceľová, I., Čierny Balog, Krám, starý mlyn, Ul. L. Novomeského, Dolná Lehota, Krpáčovo Cementáreň, Cesta k nemocnici, Badín, Dorotovič, Motyčky, Závadka nad Hronom, Paseka, Závadka nad Hronom, Turecká, Horná, Mazorníkovo, plaváreň, Čierny Balog, Jergov, Dolná Lehota, Valaská, Piesok, autobusová stanica, Predajná, pri moste

Autobusová zastávka, Horehronie:, 8 z 14

Bacúch, rázcestie, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Malachov, Kopanice, Môlča, lom, Poniky, RD, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Staré Hory, kaplnka, Nemocnica, Ľubietová, námestie, Jakub, rázcestie, Poľná, Povstalecká cesta, Mýto pod Ďumbierom, píla, Rudlovská cesta, podjazd, Hrochoť, Jednota, Starohorská, otočka, Malachov, Mazúch, Trangoška, Nemecká, železničná zastávka, Čierny Balog, Dobroč, Jednota, Štefánikovo nábrežie, Pohronská Polhora, ZŠ, MED-ART, Skuteckého, Jarabá, garáž, Hrochoť, Obnova, 9, Heľpa, obchodný dom, Podlavice, Priehrada, Nové Kalište, Nemecká, Dubová, pri moste, Sebedín-Bečov, Bečov, Garbanka, Kostiviarska, rázcestie, THK, Dolná Mičiná, č. d. 77, Nemce, OcÚ, Stupy, Jednota, Telgárt, Mäsna, Ľubietová, Podlipa rázcestie, Poniky, pri moste, 29. augusta, Strieborné námestie, Cementárenská cesta, Na Hrbe, Pohronská Polhora, Zbojská, salaš, Harmanec, VPT, Bystrá, Podbrezová, Lopej, Dolný Harmanec, Jednota, 17, 12, Kyjevské námestie, Čierny Balog, Križno, Hrochoť, Súdenica, Lom nad Rimavicou, chata Klára, Staré Hory, Polkanová, Horná Mičiná, bytovky, Valaská, Piesok, závod ŽP, Lom nad Rimavicou, Pleškova mlyn

Autobusová zastávka, Horehronie:, 9 z 14

Priechod, rázcestie, Kollárova, rázcestie, Poniky, Ponická Huta, rázcestie, 19, Čerín, rázcestie, Srnková, Srdiečko, Hronec, námestie, 14, Kyjevské námestie, Selce, Jednota, Čierny Balog, Špeciálna ZŠ, Sásová, ihrisko, Kremnička, TWD, Beňuš, Filipovo, Lopušný, Donovaly, Hanesy, Slovenská Ľupča, rázcestie, Radvaň Park, Mlynská, Hronec, Rúdlová, Tále, motel, Podbrezová, horná brána, Podkonice, dolná zastávka, Partizánska cesta, Mýto, Baláže, Staré Hory, kaplnka, Dolná Lehota, Krpáčovo Cementáreň, Vaľkovňa, Nová Maša, Čierny Balog, Nový Krám stará cesta, Staré Hory, Horný Jelenec, Rázusova ul., Hronsek, bytovky, Donovaly, centrum, Magurská, Pršianska cesta, I., Riečka, Nevolné, Badín, ZŠ, Rakytovce, ihrisko, Štadlerovo nábrežie, Kostiviarska, rázcestie, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Úrad PV SR, Rohozná, Hlinický potok, MED-ART, Farma pod Pršanmi, Podbrezová, Lopej, Turčan, Vaľkovňa, Zlatno, rázcestie, 8, Tále, rázc.hotel Partizán, Badín, VÚ, Závadka nad Hronom, Uľanka, Chemika, Moštenica, vápenka, Mazorníkovo, ul. 9. mája, Vlkanová, otočka, Pohorelá, OcÚ, Brusno, železničná stanica, Komenského, PF UMB, Nemce, I., Moštenica

Autobusová zastávka, Horehronie:, 10 z 14

Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota, Badín, VÚ, Čerín, Čačín, rázcestie č. d. 31, Podbrezová, Chalúpkova štvrť hať, Kostiviarska, Lom nad Rimavicou, Podbrezová, Lopej, Jednota, Pod Rybou, Poniky, Nást. 1 a 2, Závadka nad Hronom, Paseka, Železničná stanica, Rohozná, Lámer, Predajná, pri moste, Čerín, rázcestie MŠ, Okružná, Staré Hory, č. d. 21, Lazovná, Priemyselný park, most, Jegorovova, Jakub, ihrisko, Lučatín, SSC, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Ďumbierska, Drábsko, Hlboká, Rohozná, Vlček, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Skubín, otočka, 7, Predajná, OcÚ, Nemecká, Starohorská, Pod Bánošom, Malachov, Dzúrik, Kordíky, Enert, Skubín, Jednota, Ľubietová, námestie, Staré Hory, Horný Jelenec, Uľanská cesta, Môlča, I., Rakytovce, RD, Harmanec, OcÚ, Horné Pršany, Železničná stanica, Lučatín, mlynčok, Podkonice, Hronsek, železničná stanica, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Tajov, Biela Hlina, Polomka, obec, Nemecká, pomník, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Kordíky, garáž, Tajov, Rôtovo, Podkoreňová, RD, Tále, motel, Harmanec, Strelnica, 10, Oravce, Pod Hôrkou, Staré Hory, OcÚ

Autobusová zastávka, Horehronie:, 11 z 14

Rooseveltova nemocnica, Bacúch, č. d. 288, Rudohorská, dolná, Motyčky, Harmanec, Strelnica, STK, Čerín, Čačín, rázcestie Hrochoť, Rázcestie Rudlová, Selce, Jednota, Iliaš, II., Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Polomka, Smrečina DK, Ďumbierska, ŠZŠ, Michalová, Marko, Heľpa, obchodný dom, Tajovského, UMB, Michalová, Kubická, Partizánska cesta, tlačiareň, Radvaň Park, Čierny Balog, Predlaboška, Na rovniach, Špania Dolina, Rudné bane, Sásovská cesta, Poľná, rázcestie, Šalková, otočka, Tulská, Beňuš, Filipovo, rázcestie, Podbrezová, autobusová stanica, Karpatská, Skubín, Jednota, Podbrezová, Chvatimech, rázcestie, Dolný Harmanec, Kohút, Rakytovce, Badín, Danko, Štadlerovo nábrežie, Mýto pod Ďumbierom, píla - horný koniec, Pohronská Polhora, OcÚ, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Staré Hory, Žiak, Kostiviarska, Pohorelá, železničná stanica, Uľanka, železničná stanica rázcestie, Čierny Balog, Komov, na Drugánke, Ul. Fraňa Kráľa, BILLA, Horná Mičiná, Kynceľová, II., Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ, Karpatská, THK, otočka, Drábsko, rázcestie, Hronec, Prajský dom, Staré Hory, kaplnka, Hrochoť, u Zátrocha, THK, rázcestie, Podháj, SZU, Králiky, Rovne, Tulská, stred, Medený Hámor, Vaľkovňa, Nová Maša, Hiadeľ, škola

Autobusová zastávka, Horehronie:, 12 z 14

Mýto pod Ďumbierom, rázcestie, Poľná, rázcestie, Brezno, Vagnár rázcestie, Šalková, Kynceľová, rázcestie, Čierny Balog, Dobroč, kostol, Drábsko, Sedmák, Tále, hotel Partizán, Štadlerovo nábrežie, Valaská, čistička, Cementárenská cesta, Tajov, OcÚ, Malachov, pred Určinou, Tajovského, park, Čierny Balog, Komov, Látky, Kordíky, Jednota, Badín, rázcestie, Mazorníkovo, ul. Nová, Magurská, Horná Mičiná, strelnica, Kremnička, TWD, Plážové kúpalisko, Čierny Balog, Nový Krám, Pod zeleným stromom, Majer, Jarabá, Jednota, Priechod, OcÚ, Vozovňa, Sásovská cesta, Senica, otočka, Tajovského, školy, Severná, Selce, štadión, Jesenský vŕšok, Rudlovská cesta, podjazd, Pohronská Polhora, pošta, Komenského, PF UMB, Hrochoť, Močiare, Uľanka, otočka, Tajov, č. d. 155, Môlča, bytovka, Sásová, ihrisko, Partizánska cesta, tlačiareň, Podbrezová, horná brána, Starohorská, rázcestie, Šalková, Švermova, ESC, Autobusová stanica, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Vernár, rázcestie k železničnej stanici, Osrblie, Majer, 13, Turecká, Jednota, Podlavická cesta, Pohorelá, Jednota, Iliaš, I., 4, Ľubietová, Huta, Šalková, rázcestie, Králiky, Pažiť

Autobusová zastávka, Horehronie:, 13 z 14

9, Pieninská, Podbrezová, Chvatimech, rázcestie, Štefánikovo nábrežie, Králiky, garáž, Železničná stanica, Rudlovská cesta, Wolkerova, Pršianska terasa, Medená, Motyčky, Jergaly, Partizánska cesta, Mýto, SAD, 4, Šumiac, pod mostom, Priechod, RD, Dúbravica, Kmeť, Brezno, Vagnár rázc., Mazorníkovo, SAD, Valaská, Piesok, dolina, Šumiac, Červená Skala, zubná ambulancia, Hronec, hlavná brána, Kostiviarska, Jelšová, Hiadeľ, OcÚ, TESCO, Beňuš, rázcestie pri moste, Badín, Kukučka č. d. 365, Mýto pod Ďumbierom, píla - horný koniec, Podbrezová, Lopej, Slovenská Ľupča, rázcestie, Úsvit, Dolný Harmanec, Horný Harmanec polesie, Uľanka, otočka, Badín, ZŠ, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, Šumiac, televízna služba, Dolný Harmanec, Partizánska cesta, SVP, Na Karlove, Ďumbierska, ZŠ, Ľubietová, dolný koniec, Národná, Mládežnícka, Špania Dolina, Nemecká, Dubová, centrála, Ďumbierska, ZŠ, Beňuš, zdrav. stredisko, Mazorníkovo, ul. 9. mája, Uľanka, hl. cesta, Malachov, Strelec, Tulská, záhradky, Lučatín, železničná zastávka, STK, Priemyselný park, most, Mýto pod Ďumbierom, Kyslá, Rázcestie ku nemocnici, Polomka, obec, Drábsko, Šalková, Jednota, Tajovského, park, Rakytovce

Autobusová zastávka, Horehronie:, 14 z 14

Sládkovičova, Skuteckého, rázcestie, Medzibrod, OcÚ, Švermova, Ul. ČSA, Tajovského, pod nemocnicou, Úrad PV SR, Partizánska cesta, Heľpa, železničná stanica, Cesta k nemocnici, Okružná, Riečka, mlyn, Uľanka, rázcestie Špania Dolina, Na Karlove, Môlča, Čierny Balog, Krám, rázcestie, Stupy, otočka, Podkoreňová, Kováčik, Lučatín, horný koniec, Králiky, OcÚ, Malachov, Jednota, Stupy, Jednota, Slovenská Ľupča, Harmanec, OcÚ, Zvolenská cesta, sever, 8, Jakub, Nový Svet I., Pod Rybou, Čierny Balog, Dobroč, Sihla, Pršianska terasa, Mosadzná, Krematórium, Dolný Harmanec, Horný Harmanec jaskyňa, Podlavice, Gaštanová, Závadka nad Hronom, Riverk, Čierny Balog, Fajtov, č. d. 304, Brusno, Kováč, Rudohorská, horná, Vlkanová, železničná stanica, Poniky, Ponická Huta, THK, 1, Nemecká, Dubová, Zdroj, Čierny Balog, Jánošovka, SL, Čierny Balog, Dobroč, garáž, Kremnička, Ráztoka, Majer, Beňuš, ZŠ, Drábsko, Kysuca, Mládežnícka, Mičinská, Kazačok, Čertovica, motorest

autobusová zastávka inde

okres Banská Bystrica (525x), Banská Bystrica (315x), okres Brezno (308x), Mikroregión Ekológ (273x), Radvaň (110x), Mikroregión Čierny Hron (84x), Mikroregión CHOPOK - JUH (81x), Brezno (73x), Mikroregión Horehron (66x), Mikroregión Starohorská dolina (45x), Čierny Balog (42x), Mikroregión Pod Panským dielom (41x), Mikroregión RENTAR (40x), Sásová (39x), Valaská (37x), Fončorda (32x), Staré Hory (27x), Badín (26x), Podbrezová (25x), Kremnické vrchy - východ (24x), Horná Lehota (21x), Hronec (19x), Beňuš (18x), Šumiac (17x), Podlavice (17x), Kostiviarska (17x), Nemecká (17x), Braväcovo (16x), Selce (16x), Mazorníkovo (16x)
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Brezno

Podobné, Horehronie:

832x autobusová zastávka, 62x železničná stanica, 6x taxi, 6x predaj lístkov, 4x autobusová stanica, 2x letisko, 1x heliport, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, Horehronie

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku horehronie.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.