Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » doprava » autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Horehronie

Autobusová zastávka v Horehronie

V Horehronie sa nachádza 777 kusov autobusová zastávka.

autobusová zastávka inde

okres Banská Bystrica (503x), Banská Bystrica (314x), okres Brezno (275x), Mikroregión Ekológ (250x), Radvaň (111x), Mikroregión CHOPOK - JUH (83x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Brezno (66x), Mikroregión Horehron (52x), Mikroregión Starohorská dolina (39x), Sásová (39x), Čierny Balog (38x), Valaská (37x), Mikroregión Pod Panským dielom (37x), Mikroregión RENTAR (36x), Podbrezová (33x), Fončorda (33x), Badín (23x), Staré Hory (22x), Kremnické vrchy - východ (22x), Horná Lehota (19x), Hronec (19x), Kostiviarska (17x), Podlavice (17x), Tajov (16x), Šalková (16x), Nemecká (15x), Kremnička (15x), Selce (14x), Beňuš (14x)

Autobusová zastávka, Horehronie:, 1 z 13

Sásová, ihrisko, Bacúch, rázc., Čierny Balog, OcÚ, Priechod, OcÚ, Podlavická cesta, Brusno, Kováč, Tále, hotel Partizán, Čierny Balog, Nový Krám, Tulská, záhradky, Poniky, Ponická Lehôtka, 11, Mazorníkovo, sídlisko, Moskovská, rázcestie, Môlča, bytovka, Badín, vŕšok, Rázcestie Rudlová, Ďumbierska, ZŠ, Podbrezová, Lopej, Jednota, Valkovňa, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Tlačiareň, Valaská, čistička, Harmanec, papiereň, Medený Hámor, Čierny Balog, obch. dom, Beňuš, zdrav. stredisko, Vaľkovňa, Nová Maša, Lučatín, Tajovského, pod nemocnicou, Skubín, Jednota, Slovenská Ľupča, Môlča, Vlkanová, žel.st., Starohorská, rázcestie, Okresný úrad, Plážové kúpalisko, Šumiac, Červená Skala, žel. st., Podbrezová, Lopej, Jednota, Úsvit, Mazorníkovo, Jednota, Mičinská cesta, Hrochoť, Močiare, Slovenská Ľupča, rázcestie, Rakytovce, ihrisko, Lom n.Rimavicou,,Pleškova mlyn, Jasenie, RD, Jasenie, Jednota, Predajná, horáreň Kramlište, 9, Vozovňa, Cesta k Smrečine, Hrochoť, Súdenica, Skuteckého, rázcestie, Čierny Balog, Fajtov, jama, Hronec, hlavná brána, Drábsko, Dolná Lehota, Krpáčovo Cement., Moskovská, Kordíky, vápenica, Hiadeľ, OcÚ

Autobusová zastávka, Horehronie:, 2 z 13

ČSA, Pivovar, Brezno, Rohozná, ZŠ, Staré Hory, č. d. 21, Michalová, Kubická, Beňuš, Filipovo, Lopušný, Selce, Jednota, Vlkanová, Drevex, Valaská, Piesok, dolina, Tajov, ihrisko, Šalková, rázcestie, Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., MED-ART, BILLA, Valaská, Piesok, Potraviny, Braväcovo, Jednota, Tatranská, RSC, Podbrezová, Chvatimech, rázc., RSC, Badín, Dorotovič, Orange, Iliaš, pri moste, Bystrá, mlyn, Internátna, Astra, Mičinská, Kazačok, Čierny Balog, Vydrovo, Skanzen, Ďumbierska, Staré Hory, Horný Jelenec, Brezno, Pod zeleným stromom, Drábsko, Tlstý Javor, Pieninská, Námestie slobody, 15, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Trangoška, Brezno, Rohozná, ZŠ, Malachov, Mazúch, Brusno, Brusno-kúpele, Predajná, pri moste, Kordíky, Jednota, Štefánikovo nábrežie, Brusno, Oremlaz, Podbrezová, Lopej, Turčan, Šalková, Bujakovo, Lepenkáreň, 7, Beňuš, Filipovo, rázc., Podbrezová, nemocnica, Medzibrod, žel. zast., Hronec, Prajský dom, Králiky, OcÚ, Jarabá, garáž, Stupy, Jednota, Jakub, Nový Svet II., Riečka, Jednota, Ľubietová, Huta, Čerín, Čačín, rázc. Hrochoť, Vlkanová, otočka, Uľanka, otočka

Autobusová zastávka, Horehronie:, 3 z 13

Povstalecká cesta, Senica, Jednota, Severná, Staré Hory, kaplnka, Priemyselný park, most, Úsvit, Starohorská, otočka, Zadné Halny, tehelňa, Dolná Mičiná, Pohronská Polhora, hor. koniec, Valaská, za ulicou, Hviezdoslavova, Alpinka, Poniky, Ponická Huta, 16, Uľanka, hl. cesta, Sásovská cesta, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Sládkovičova, Selce, ZŠ, Sihla, OcÚ, Skuteckého, Priemyselný park, most, Mazorníkovo, otočka, Kostiviarska, žst., Predajná, OcÚ, Pohronská Polhora, Jánošíkovo, Čierny Balog, Križno, Tulská, stred, Harmanec, OcÚ, Závadka nad Hronom, Paseka, Pršianska terasa, Medená, Skubín, Magurská, Pod Rybou, Bujakovo, žel.zast., Internátna, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Poľná, Kosec, 7, Šumiac, pod mostom, Tajov, osada, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Námestie slobody, Turecká, Horná, EUROPA SC, Beňuš, rázc. pri moste, Zvolenská cesta, juh, Mazorníkovo, sídlisko, Senica, Jednota, Malachov, Kopanice, autobusová zastávka, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, hať, Starohorská, otočka, 10, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Hronec, pod skalou, Brezno, Vrch Dolinka, MED-ART, Strieborné námestie, Skubín, otočka

Autobusová zastávka, Horehronie:, 4 z 13

Beňuš, Filipovo, Liesková, Komenského, Hronsek, pohostinstvo, Špania Dolina, Rudné bane, Nemecká, Dubová, Zdroj, Hiadeľ, dolný koniec, Čierny Balog, Dobroč, garáž, Mládežnícka, otočka, Drábsko,Kysuca, Michalová, Šurvik, Brezno, Podkoreňová Jednota, Hiadeľ, škola, Badín, Danko, Dolný Harmanec, Jednota, Ľubietová, Podlipa rázc., Pršianska terasa, Mosadzná, Tále,,motel, Pohorelá, Jednota, Šalková, rázcestie, Bacúch, pomník, Čierny Balog, Medveďov, stred, Podbrezová, horná brána, 4, Rakytovce, Nemocnica, Partizánska cesta, rázcestie, Závadka nad Hronom, Paseka, autobusová zastávka, Malachov, Strelec, Na Karlove, Drábsko, Sedmák, Mazorníkovo, plaváreň, Jasenie, dolný koniec, ZVT, 2, 5, Švermova, Komenského, PF UMB, Michalová, zdrav. stredisko, Brezno, Na rovniach, Sládkovičova, Hlboká, jakub, rázcestie, Majer, Donovaly, Hanesy, Vaľkovňa, Zlatno, otoč., Sásovská cesta, 29. augusta, Radvaň Park, Rudohorská, horná, Čierny Balog, Pusté, Mýto, Magurská, Uľanka, otočka, Povrazník, Tajov, Obecný úrad, Predné Halny, Jarmočisko, Horný Harmanec, polesie, Pohronská Polhora, pošta, Poniky, Hlinka

Autobusová zastávka, Horehronie:, 5 z 13

Komenského, PF UMB, Uľanka, Chemika, Senica, otočka, Slovenská Ľupča, Príboj Pod Skalou, Lazovná, Šumiac, OcÚ, Nemce, I., Farma pod Pršanmi, Štadlerovo nábrežie, Závadka nad Hronom, Sigma, Turecká, Jednota, Stupy, otočka, Môlča, I., Baláže, Slovenská Ľupča, Príboj, Harmanec, OcÚ, Strelníky, otočka, Jegorovova, Telgárt, žel. st., Zadné Halny, píla, Selce, OcÚ, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Národná, Uľanka, hl. cesta, Úrad PV SR, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Brezno, Na rovniach, ZVT, Čierny Balog, Fajtov, č. d. 304, Valaská, odbočka na sídlisko, Šalková, otočka, Heľpa, obch. dom, Tajov, mlyn, Horná Lehota, Lučatín, SSC, Čierny Balog, Nový Krám, stará cesta, Čierny Balog, Dobroč, Krížno, Cesta k nemocnici, Môlča, Dolná Môlča, Harmanec, Strelnica, Moštenica, Mičinská cesta, Lom n.Rimavicou,Javorina,škola, Riečka, mlyn, 7, Čierny Balog, Jergov, Sihla, rázc., Selce, štadión, 3, Šalková, rázcestie, Valaská, sídlisko, Šalková, mlyn, Pohronská Polhora, Zbojská, žel. zast., Ďumbierska, ZŠ, Podháj, SZU, Podlavice, Priehrada, Závadka nad Hronom, Riverk, Stupy, Jednota, Čertovica, motorest, Dolná Mičiná, č. d. 77

Autobusová zastávka, Horehronie:, 6 z 13

Nemecká, Dubová, centrála, Brezno, Vagnár rázc., Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Uľanka, Chemika, Tajovského UMB, 2, Oravce, autobusová zastávka, Kremnička, TWD, Uľanská cesta, Kyjevské námestie, Komenského, Uľanka, žel. st. rázc., Jakub, kostol, Turecká, Boboty, Králiky, Pažiť, Na Karlove, Za štadiónom ŠLN, Zadné Halny, tehelňa, Malachov, Dzúrik, Valaská, odbočka na sídlisko, 4, Mazorníkovo, ul. MPČL, THK, otočka, Bystrá, Nemecká, žel. zast., Okresný úrad, Mlynská otoč., 3, Čerín, Čačín, sklady, Pohronská Polhora, Zbojská, žel. zast., Tulská, Čierny Balog, Komov, na Drugánke, Valaská, pri moste, Bellušova, Cementárenská cesta, rázcestie, 1, Kostiviarska, Jelšová, 11-12, 2, Mýto pod Ďumbierom, rázc., Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Cementárenská cesta, Jakub, kostol, Kordíky, garáž, Zvolenská cesta, stred, Tále,,motel, Rudohorská, dolná, Švermova, ESC, Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota, TESCO, Štadlerovo nábrežie, Harmanec, Strelnica, Priechod, rázcestie, Jesenský vŕšok, Mýto pod Ďumbierom, Kyslá, Strelníky, OcÚ, Pohronský Bukovec, horáreň, Šalková, Jednota, Priechod, RD

Autobusová zastávka, Horehronie:, 7 z 13

Garbanka, Čierny Balog, Jergov, Kremnička, Staré Hory, Polkanová, Zvolenská cesta, TESCO, Tajovského, park, Podháj, SZU, Kostiviarska, Kremnička, TWD, SAD, Rudlovská cesta, Polomka, obec, Cesta k nemocnici, Beňuš, rázc. pri moste, Brezno, Rohozná, Cesnak, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Zvolenská cesta, juh, Mazorníkovo, Zdroj, Nemecká, Pohronská Polhora, otoč., Vlkanová, pri moste, Strieborné námestie, Sliač, letisko, Kostiviarska, žst., Badín, VÚ, Iliaš, I., Slovenská Ľupča, rázc. k žel. st., Nemecká, pomník, Medzibrod, rázcestie, Pohronská Polhora, ZŠ, Mýto, Hviezdoslavova, Michalová, Marko, Zvolenská cesta, TESCO, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Hrochoť, Obnova, Kostiviarska, rázcestie, Kostiviarska, rázcestie, 6, Harmanec, papiereň, Kyjevské námestie, Radvaň Park, Beňuš, zdrav. stredisko, Poľná, Mládežnícka, Heľpa, žel. st., Železničná stanica, Tajovského, park, Valaská, pri moste, Hronec, hájenka Hruškovo, Šumiac, Červená Skala, zubná ambulancia, Osrblie, Majer, Závadka nad Hronom, autobusová zastávka, Rakytovce, ihrisko, Osrblie, Iliaš, pri moste, Národná, Hronec, nám., Osrblie, dolný koniec

Autobusová zastávka, Horehronie:, 8 z 13

Na Hrbe, Kollárova, rázcestie, Hronec, Rúdlová, Rooseveltova nemocnica, Rakytovce, RD, Podbrezová, Lopej, Šalková, Jednota, Rudlovská cesta, podjazd, Polomka, konečná, Telgárt, mäsna, Partizánska cesta, SVP, 6, Buková, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Rázcestie ku nemocnici, Lučatín, žel. zast., Čierny Balog, Komov, Jednota, Poľná, rázcestie, Podbrezová, Chvatimech, rázc., Zvolenská cesta, sever, 5, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, Nemecká, Dubová, pri moste, Nad Moskovskou, Tlačiareň, Malachov, pred Určinou, Okružná, Staré Hory, OcÚ, Podlavická cesta, Sásová, ihrisko, Železničná stanica, Podbrezová, Chvatimech, žel.st., Horný Harmanec, jaskyňa, THK, rázcestie, Karpatská, STK, Poľná, rázcestie, THK, rázcestie, Nemce, otočka, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Majerská cesta, Lom nad Rimavicou, Nemecká, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Heľpa, obch. dom, Horné Pršany, Brezno, Rohozná, Lámer, Kynceľová, rázcestie, Rakytovce, Michalová, zdrav. stredisko, Kostiviarska, Malachov, Jednota, Badín, rázcestie, Mazorníkovo, ul. MPČL, 6, Tajovského, UMB, Poniky, Ponická Huta, rázc., Čierny Balog, Fajtov, Jednota, Starohorská, Pod Bánošom, Železničná stanica

Autobusová zastávka, Horehronie:, 9 z 13

Priechod, pod Novou ulicou, Jarabá, garáž, Horná, Prior, Jakub, ihrisko, Donovaly, Hanesy, autobusová zastávka, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské, kaplnka, Pivovar, Králiky, garáž, Internátna, Astra, Čierny Balog, Krám, Badín, Kukučka, Mýto pod Ďumbierom, píla, STK, Valaská, Piesok, závod ŽP, Jakub, rázcestie, Pršianska terasa, Medená, Jakub, Nový Svet I., Bystrá, č. d. 71, Malachov, hostinec, Nemecká, Dubová, žel. st., 10, Staré Hory, Polkanová, 8, Poniky, pri moste, Šalková, Jednota, Brezno, Dolinka, Riečka, rázcestie, Nové Kalište, Čierny Balog, Jánošovka, Vepor, Čierny Balog, Nový Krám, Hlboká, Rázcestie Rudlová, Staré Hory, kaplnka, Majer, Brusno, Dolná Lehota, ŠM, 11, Zvolenská cesta, sever, Ľubietová, námestie, Úrad PV SR, Pohorelá, žel. st., Valaská, Piesok, Jednota, Bystrá, jaskyňa, Beňuš, Obaľovačka, Pieninská, Predné Halny, Jarmočisko, Zadné Halny, píla, Čierny Balog, Vydrovo, Hájenka, Slovenská Ľupča, rázcestie, SAD, Braväcovo, pri moste, Čierny Balog, Krám, starý mlyn, Nemce, II., Plážové kúpalisko, ČSA, Lučatín, mlynčok, Iliaš, II., Skubín, Jednota, Donovaly, centrum

Autobusová zastávka, Horehronie:, 10 z 13

Brusno, Čierny Balog, Dobroč, Jednota, Pohronský Bukovec, OcÚ, Mládežnícka, Ráztoka, Pohorelá, OcÚ, Bellušova, Brezno, Podkoreňová RD, Rázusova, Donovaly, centrum, 17, Valaská, Piesok, dolina, Pohronská Polhora, OcÚ, Dolná Lehota, Moskovská, rázcestie, Môlča, lom, Poľná, Kosec, Brezno, Rohozná Vlček, Karpatská, Lučatín, Jednota, Nemecká, pri moste, Podbrezová, aut. st., Cesta k Smrečine, Dolná Lehota, pri moste, Vozovňa, Polomka, Hámor, Brezno, Mazorníkovo, SAD, Lučatín, rázcestie, Čertovica, motorest, Brezno, Podkoreňová otoč., Drábsko, Skalica, Srdiečko, Čierny Balog, Medveďov, škola, 14, Pršianska cesta, I., Železničná stanica, Parkovisko Mičinská, Kynceľová, I., Priechod, hájenka, Dolná Lehota, Črmné, Rudlovská cesta, podjazd, Rudohorská, stred, 13, Podbrezová, ŽP, Podbrezová, Lopej, Garbanka, Ďumbierska, ŠZŠ, 8, Mlynská, Mýto pod Ďumbierom, píla - hor. koniec, Mičinská, Kazačok, Poniky, škola, Medzibrod, OcÚ, Podbrezová, horná brána, Rudohorská, horná, Pršianska cesta, I., Rázcestie Špania Dolina, BURGMAIER, Hronsek, žel.st., Horná Mičiná

Autobusová zastávka, Horehronie:, 11 z 13

Horná Mičiná, strelnica, Valaská, Piesok, aut. st., Iliaš, I., Vaľkovňa, Zlatno, rázc., Štefánikovo nábrežie, Polomka, hostinec, Štadlerovo nábrežie, 12, Pod Hôrkou, Podkonice, Beňuš, Gašparovo, žel. st., Brezno, Vrch Dolinka, Uľanská cesta, TESCO hypermarket, Horná Mičiná, bytovky, Nemce, PS, Okružná, Lučatín, horný koniec, 29. augusta, Autobusová stanica, Predajná, pri moste, Brezno, Dolinka, Pohorelá, žel. st., Poniky, RD, Uľanka, žel. st. rázc., Rázcestie Špania Dolina, Nemce, OcÚ, Kynceľová, II., Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Viestova, Tajovského, pod nemocnicou, Motyčky, Jergaly, Poľná, Podlavice, PD, Tajov, Biela Hlina, Ľubietová, dolný koniec, 5, Jakub, Nový Svet I., Tajov, Rôtovo, Cementárenská cesta, rázcestie, Vaľkovňa, Švábolka, Poniky, Pelc, Podbrezová, horná brána, Valaská, za ulicou, Lazovná, Staré Hory, Žiak, Rudlovská cesta, Kynceľová, rázcestie, Jesenský vŕšok, 1, Jakub, Nový Svet II., Podkonice, kaplnka, Podbrezová, nemocnica, Severná, Rooseveltova nemocnica, Mazorníkovo, Zdroj, Čerín, rázcestie, Čierny Balog, Komov, Látky, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, autobusová zastávka

Autobusová zastávka, Horehronie:, 12 z 13

Poniky, Ponická Huta, pri moste, Čierny Balog, Dobroč, Sihla, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Rakytovce, RD, Mazorníkovo, ZŠ, Bacúch, č. d. 288, Gaštanová, Sásovská cesta, Brezno,Rohozná Hlinický potok, Podlavice, Priehrada, Rakytovce, ČOV, Strelníky, Fibek, Partizánska cesta, Námestie Štefana Moysesa, Čierny Balog, Krám, rázc., Hrochoť, Jednota, Riečka, Nevoľné, Podbrezová, Lopej, Turčan, Dolný Harmanec, Kohút, Beňuš, ZŠ, THK, Kremnička, Harmanec, VPT, Wolkerova, Nové Kalište, Čierny Balog, Jánošovka, SL, Poniky, Jednota, Badín, ZŠ, Vlkanová, Prefasol, Rázusova, Riečka, garáž, Králiky, Rusko, Rudohorská, stred, Ďumbierska, Čerín, rázc. MŠ, Hiadeľ, garáž, Pohorelá, Latinák, Hronec, mlyn, Dolný Harmanec, Nad Tulskou, Čierny Balog, obch. dom, Stupy, otočka, Šalková, Tajovského, školy, Brezno,Rohozná Hliny, Brezno, Podkoreňová Kováčik, Podbrezová, Štiavnička, sídl., Moštenica, rázcestie, Čierny Balog, Jánošovka, ZŠ, Zvolenská cesta, stred, Dúbravica, garáž, Sebedín-Bečov, OcÚ, Banská Bystrica, Šalková, hosp. RD, 3, 9, Partizánska cesta, Partizánska cesta, čerp. stanica, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Valaská, čistička, Tajovského, školy

Autobusová zastávka, Horehronie:, 13 z 13

Partizánska cesta, čerp. stanica, Rudlová, kpt. Jaroša, Jasenie, č. d. 91, Telgárt, OcÚ, Nám. S. H. Vajanského, Buková, Mlynská, Kynceľová, II., Šumiac, televízna služba, Jarabá, Jednota, 1, Tajov, č.d. 155, Kordíky, Enert, Králiky, Rovne, 18, Motyčky, Moštenica, vápenka, 4, Pod Rybou, THK, Krematórium, Poniky, Senica, otočka, Hronsek, bytovky, Sebedín-Bečov, Bečov, Ďumbierska, ŠZŠ, Čerín, Čačín, rázc. č. d. 31, Dúbravica, Kmeť, Ľubietová, Zábava, Čierny Balog,,Predlaboška, Medzibrod, rázcestie, Harmanec, VPT, Staré Hory, kaplnka, Motyčky, Jergaly, Majerská cesta, Čerín, OcÚ, Hrochoť, u Zátrocha, Brezno, Podkoreňová, rázc., Badín, Hliny, Povstalecká cesta, Polomka, Smrečina DK, Horná Lehota, dolný koniec, Podkonice, dolná zastávka, Polomka, Smrečina DK, Jakub, ihrisko, Cementárenská cesta, Železničná stanica, Sásovská cesta, Pohorelá, Pohorelská Maša, Krivý potok, Medený Hámor, 19, Rudohorská, dolná, Brusno, žel. st., Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav, Špania Dolina, Majer, otočka, Srnková

autobusová zastávka inde

okres Banská Bystrica (503x), Banská Bystrica (314x), okres Brezno (275x), Mikroregión Ekológ (250x), Radvaň (111x), Mikroregión CHOPOK - JUH (83x), Mikroregión Čierny Hron (71x), Brezno (66x), Mikroregión Horehron (52x), Mikroregión Starohorská dolina (39x), Sásová (39x), Čierny Balog (38x), Valaská (37x), Mikroregión Pod Panským dielom (37x), Mikroregión RENTAR (36x), Podbrezová (33x), Fončorda (33x), Badín (23x), Staré Hory (22x), Kremnické vrchy - východ (22x), Horná Lehota (19x), Hronec (19x), Kostiviarska (17x), Podlavice (17x), Tajov (16x), Šalková (16x), Nemecká (15x), Kremnička (15x), Selce (14x), Beňuš (14x)
autobusová zastávka v okres Banská Bystrica
autobusová zastávka v Banská Bystrica
autobusová zastávka v okres Brezno

Podobné, Horehronie:

777x autobusová zastávka, 59x železničná stanica, 5x predaj lístkov, 4x taxi, 3x autobusová stanica, 2x letisko, 1x heliport, 1x prístav
Hľadáme zastavka, OSM tagy: highway = 'bus_stop' or amenity = 'bus_stop'.
Autobusová zastávka, Horehronie

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku horehronie.oma.sk doprava autobusova-zastavka

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.