Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » prístupnosť » barierový prístup

Barierový prístup, Horehronie

Barierový prístup v Horehronie

V Horehronie sa nachádza 669 kusov barierový prístup.

barierový prístup inde

okres Banská Bystrica (442x), Banská Bystrica (240x), okres Brezno (228x), Mikroregión Ekológ (195x), Radvaň (89x), Mikroregión CHOPOK - JUH (74x), Mikroregión Horehron (63x), Brezno (49x), Mikroregión Starohorská dolina (43x), Mikroregión Pod Panským dielom (41x), Mikroregión RENTAR (39x), Mikroregión Čierny Hron (38x), Sásová (34x), Valaská (32x), Fončorda (30x), Badín (25x), Podbrezová (24x), Staré Hory (24x), Kremnické vrchy - východ (23x), Hronec (20x), Horná Lehota (18x), Nemecká (17x), Beňuš (17x), Šumiac (17x), Slovenská Ľupča (16x), Mýto pod Ďumbierom (16x), Braväcovo (15x), Selce (15x), Tajov (14x), Kostiviarska (13x)

Barierový prístup, Horehronie:, 1 z 12

Čajovnička, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, Námestie Ľudovíta Štúra, Kaufland, TESCO hypermarket, Zvolenská cesta, TESCO, Zvolenská cesta, TESCO, Ul. Fraňa Kráľa, BILLA, Ul. Fraňa Kráľa, BILLA, Orange, Námestie Štefana Moyzesa, TESCO, Koliba Goral, Partizánska cesta, rázcestie, Pizzeria Hronka, Cementárenská cesta, Kynceľová, rázcestie, Valaská, odbočka na sídlisko, Mazorníkovo, ul. MPČĽ otočka, Thurzov Dom, Bujakovo, železničná zastávka, Uľanka, rázcestie Špania Dolina, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Kostiviarska, Jelšová, Rooseveltova nemocnica, Mazorníkovo, ul. MPČL, Partizánska cesta, čerpacia stanica, Mazorníkovo, ul. MPČL, Senica, otočka, Na Hrbe, Senica, Jednota, SAD, Plážové kúpalisko, Zvolenská cesta, stred, Kostiviarska, rázcestie, Ul. L. Novomeského, Kostiviarska, rázcestie, Štadlerovo nábrežie, Kostiviarska, železničná stanica, THK, rázcestie, Partizánska cesta, tlačiareň, Partizánska cesta, tlačiareň, THK, otočka, Bujakovo, Kuvert, Jakub, rázcestie, Zvolenská cesta, sever, Štefánikovo nábrežie, Kostiviarska, Zvolenská cesta, juh, Rakytovce, RD, Stupy, Jednota, Rudlová, kpt. Jaroša, Podlavická cesta, Stupy, otočka, Úrad PV SR, Partizánska cesta, Mýto, Šalková, rázcestie, Partizánska cesta, Mýto, Okresný úrad, Kyjevské námestie, Podlavice, PD

Barierový prístup, Horehronie:, 2 z 12

Jakub, ihrisko, Pršianska cesta I., Kollárova, rázcestie, Štefánikovo nábrežie, Jakub, kostol, Karpatská, Strieborné námestie, Poľná, Kosec, Strieborné námestie, Starohorská, Pod Bánošom, Rázcestie Rudlová, Iliaš, pri moste, Skubín, Jednota, Rudohorská, dolná, Rázcestie Rudlová, Rudlovská cesta, podjazd, Šalková, rázcestie, Rakytovce, Jakub, Nový Svet II., Jakub, Nový Svet II., Podháj, SZU, THK, Hviezdoslavova, Alpinka, Rakytovce, Majer, otočka, Partizánska cesta, Radvaň Park, Radvaň Park, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Moskovská, rázcestie, Mládežnícka, otočka, Uľanka, Chemika, Skuteckého, rázcestie, Sásovská cesta, Starohorská, otočka, Starohorská, otočka, Podlavice, Priehrada, Jakub, Nový Svet I., Podlavická cesta, Uľanka, otočka, Pršianska terasa, Mosadzná, Jakub, Nový Svet I., Šalková, rázcestie, Karpatská, Starohorská, rázcestie, Buková, Uľanská cesta, Podháj, SZU, Internátna, Astra, Internátna, Astra, Rudohorská, horná, Ďumbierska, ŠZŠ, Námestie slobody, Rudohorská, dolná, Kremnička, TWD, Rudohorská, stred, Námestie slobody, Rudlovská cesta, Moskovská, rázcestie

Barierový prístup, Horehronie:, 3 z 12

jakub, rázcestie, Parkovisko Mičinská, Nové Kalište, Ďumbierska, ŠZŠ, Sládkovičova, Švermova, ESC, Jegorovova, Povstalecká cesta, Mičinská, Kazačok, Rudohorská, horná, Ďumbierska, ZŠ, Národná, Kyjevské námestie, Ďumbierska, ZŠ, Národná, Ul. L. Novomeského, Rudlovská cesta, Úsvit, Úsvit, Hviezdoslavova, Uľanka, hl. cesta, Sládkovičova, Uľanka, hl. cesta, Majerská cesta, Pršianska terasa, Medená, Šalková, otočka, Magurská, Pivovar, Pršianska terasa, Medená, Magurská, Šalková, Jednota, Nad Moskovskou, Mičinská cesta, Nové Kalište, Mičinská cesta, Mládežnícka, Komenského, PF UMB, Pivovar, Komenského, PF UMB, Šalková, mlyn, Podkoreňová, otočka, Skubín, otočka, Kremnička, Tajovského, školy, Šalková, Jednota, Vrch Dolinka, Ďumbierska, Rázcestie ku nemocnici, Severná, Vrch Dolinka, Severná, Tajovského, školy, Sásovská cesta, Pod Hôrkou, Povstalecká cesta, Na Karlove, Tulská, záhradky, Pod Rybou, Na Karlove, MED-ART

Barierový prístup, Horehronie:, 4 z 12

Mičinská, Kazačok, Podkoreňová, Kováčik, Tajovského, UMB, Evanjelický kostol a. v., Sásovská cesta, Vozovňa, Predné Halny, Jarmočisko, Medený Hámor, Podkoreňová, Jednota, Predné Halny, Jarmočisko, Tajovského, UMB, Na rovniach, Poľná, rázcestie, Tatranská, Cementárenská cesta, rázcestie, ZVT, Tajovského, park, ZVT, Šalková, Cesta k nemocnici, Tajovského, park, Pieninská, Na rovniach, Wolkerova, Srnková, Mlynská, Ďumbierska, Ul. ČSA, Medený Hámor, BURGMAIER, Skubín, Poľná, rázcestie, Moskovská, Majer, Majer, Internátna, Tulská, stred, 29. augusta, Zadné Halny, píla, Ul. ČSA, Garbanka, 29. augusta, 29. augusta, 29. augusta, Nad Tulskou, RSC, EUROPA SC, Úrad PV SR, Zadné Halny, tehelňa, Okružná, Okružná, Predné Halny, Lesná, Brezno, Bujakovo, Kuvert, Komenského, Skuteckého, Komenského, Bellušova, Hlboká, Mazorníkovo, ul. 9. mája, Hlboká

Barierový prístup, Horehronie:, 5 z 12

Viestova, Tulská, Horná, Prior, Poľná, Mazorníkovo, ul. 9. mája, Podkoreňová, rázcestie, Lazovná, Lazovná, Kynceľová, rázcestie, Rakytovce, ihrisko, Rohozná, Vlček, Výklad, Podkoreňová, RD, Rohozná, ZŠ, Mazorníkovo, ul. Nová, Cesta k Smrečine, Okresný úrad, Priemyselný park, most, Ľubietová, námestie, Pod zeleným stromom, Závadka nad Hronom, Závadka nad Hronom, Závadka nad Hronom, Sigma, Valaská, sídlisko, Závadka nad Hronom, Paseka, Závadka nad Hronom, Riverk, Iliaš, II., Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Železničná stanica, Ľubietová, námestie, Iliaš, I., Rohozná, Hliny, Švermova ul., Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Rakytovce, ČOV, Špania Dolina, Kynceľová, II., Krematórium, Mazorníkovo, SAD, Nemocnica, Mazorníkovo, SAD, Podbrezová, horná brána, Slovenská Ľupča, rázcestie k železničnej stanici, Pohronská Polhora, pošta, Pohronská Polhora, horný koniec, Pohronská Polhora, pošta, Podbrezová, horná brána, Poniky, Ponická Huta, Podbrezová, horná brána, Hronec, námestie, Vozovňa, Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota, Pohorelá, Pohorelská Maša, Jednota, Pohronská Polhora, OcÚ, Pohorelá, Pohorelská Maša, Krivý potok, Dolná Lehota, Dolná Lehota, ŠM, Dolná Lehota, Krpáčovo Hydrostav

Barierový prístup, Horehronie:, 6 z 12

Podbrezová, ŽP a.s., Podbrezová, autobusová stanica, Nemce, I., Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Dolná Lehota, pri moste, Hronsek, Drevex, Pohorelá, OcÚ, Podbrezová, Vajsková, ZSNP, Pohorelá, Latinák, Podbrezová, Vajsková, tehelňa, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Podbrezová, nemocnica, Mýto pod Ďumbierom, píla, Mýto pod Ďumbierom, rázcestie, Podbrezová, nemocnica, Podbrezová, Štiavnička, sídlisko, Mýto pod Ďumbierom, Zapač, Podbrezová, Chalúpkova štvrť hať, Polomka, obec, Mýto pod Ďumbierom, píla - horný koniec, Podbrezová, Chalúpkova štvrť, Mýto pod Ďumbierom, píla - horný koniec, Polomka, obec, Podbrezová, Lopej, Pohorelá, Jednota, Podbrezová, Lopej, Turčan, Podbrezová, Lopej, Turčan, Tále, motel, Podbrezová, Chvatimech, rázcestie, Podbrezová, Chvatimech, rázcestie, Valaská, Piesok, Potraviny, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Mýto pod Ďumbierom, Kováč, Ľubietová, dolný koniec, Ľubietová, dolný koniec, Drábsko, Kysuca, Valaská, Piesok, Jednota, Pohorelá, železničná stanica, Pohorelá, železničná stanica, Hronec, hlavná brána, Mýto pod Ďumbierom, hostinec, Sihla, rázcestie, Podbrezová, Lopej, Jednota, Pohronský Bukovec, OcÚ, Ľubietová, Huta, Badín, ZŠ, Ľubietová, Huta, Podbrezová, Lopej, Slovenská Ľupča, Pod hradom, Badín, rázcestie, Slovenská Ľupča, Badín, rázcestie, Predajná, horáreň Kramlište, Slovenská Ľupča, rázcestie, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Lučatín, mlynčok, Slovenská Ľupča, Príboj ZŤS, Slovenská Ľupča, Príboj, Pohronský Bukovec, dolný koniec, Sihla, OcÚ

Barierový prístup, Horehronie:, 7 z 12

Predajná, OcÚ, Čierny Balog, Nový Krám, Slovenská Ľupča, Brusno, železničná stanica, Heľpa, námestie, Dolný Harmanec, Horný Harmanec jaskyňa, Králiky, Rusko, Sebedín-Bečov, Ostrolucký, Sebedín-Bečov, OcÚ, Ľubietová, Zábava, Turecká, Jednota, Králiky, Pažiť, Králiky, garáž, Brusno, Kováč, Králiky, Rovne, Králiky, OcÚ, Dolný Harmanec, Horný Harmanec polesie, Polomka, konečná, Dolný Harmanec, Poniky, Ponická Huta, pri moste, Dolný Harmanec, Jednota, Špania Dolina, Rudné bane, Ľubietová, Podlipa rázcestie, Dolný Harmanec, Kohút, Hronec, Prajský dom, Medzibrod, železničná zastávka, Bystrá, mlyn, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Beňuš, Gašparovo, Smrečina, Tále, motel, Beňuš, Gašparovo, železničná stanica, Čierny Balog, Jánošovka, Vepor, Badín, Kukučka č. d. 365, Polomka, Maruškin, Michalová, zdravotné stredisko, Hronec, Rúdlová, Pohronská Polhora, ZŠ, Badín, Vŕšok, Srdiečko, Michalová, zdravotné stredisko, Dolná Lehota, Krpáčovo Cementáreň, Predajná, pri moste, Horná Lehota, Čierny Balog, Jergov, Hronec, mlyn, Dolná Lehota, Krpáčovo Biotika, Dolná Lehota, Krpáčovo Cementáreň, Brusno, železničné priecestie, Predajná, pri moste, Badín, Hliny, Beňuš, Filipovo, Liesková, Bystrá, č. d. 71, Bystrá, Sebedín-Bečov, Bečov, Dolná Mičiná, č. d. 77, Horné Pršany, Šumiac, televízna služba, Horná Mičiná, Brusno, Oremlaz, Hronsek, bytovky

Barierový prístup, Horehronie:, 8 z 12

Riečka, Jednota, Dolná Mičiná, č. d. 77, Dolná Mičiná, Valaská, pri moste, Šumiac, Červená Skala, zubná ambulancia, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, Dolný Jelenec, Jelenská, Staré Hory, kaplnka, Šumiac, OcÚ, Staré Hory, OcÚ, Staré Hory, Horný Jelenec, Horná Mičiná, bytovky, Predajná, OcÚ, Staré Hory, kaplnka, Staré Hory, Horný Jelenec, Horná Lehota, dolný koniec, Beňuš, Filipovo, Lopušný, Staré Hory, Žiak, Podkonice, kaplnka, Moštenica, vápenka, Strelníky, otočka, Braväcovo, Jednota, Podkonice, Michalová, Marko, Rohozná, Cesnak, Šumiac, Červená Skala, železničná stanica, Staré Hory, Polkanová, Staré Hory, č. d. 21, Staré Hory, OcÚ, Malachov, Mazúch, Sliač, letisko, Staré Hory, Polkanová, Priechod, OcÚ, Donovaly, centrum, Vlkanová, otočka, Donovaly, Hanesy, Vaľkovňa, Zlatno, otočka, Nemecká, pri moste, Malachov, hostinec, Donovaly, Hanesy, Dúbravica, Kmeť, Strelníky, OcÚ, Vlkanová, pri moste, Malachov, Kopanice, Kynceľová, II., Badín, Danko, Povrazník, Dúbravica, garáž, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Donovaly, centrum, Priechod, rázcestie, Kynceľová, I., Nemecká, železničná zastávka, Vlkanová, železničná stanica, Donovaly, Pod Magurou-ATC, Strelníky, Fibek, Michalová, Šurvik, Nemecká, pri moste, Moštenica

Barierový prístup, Horehronie:, 9 z 12

Čerín, Čačín, rázcestie Hrochoť, Rohozná, Lámer, Vaľkovňa, Nová Maša, Nemecká, Dubová, hlavná brána, Telgárt, železničná stanica, Podkonice, dolná zastávka, barierový prístup, Hrochoť, Súdenica, Slovenská Ľupča, rázcestie, Harmanec, Strelnica, Nemecká, Dubová, pri moste, Turecká, Horná, Kordíky, vápenica, Riečka, rázcestie, Harmanec, VPT, Malachov, Strelec, Lučatín, železničná zastávka, Vaľkovňa, Švábolka, Braväcovo, pri moste, Lučatín, horný koniec, Malachov, Jednota, Nemecká, Dubová, centrála, Moštenica, rázcestie, Lučatín, SSC, Nemecká, Dubová, Zdroj, Hrochoť, Močiare, Ráztoka, Riečka, garáž, Vaľkovňa, Kordíky, Enert, Nemecká, Dubová, železničná stanica, Jasenie, dolný koniec, Turecká, Boboty, Jasenie, č. d. 91, Kordíky, vápenica, Vaľkovňa, Švábolka, Vaľkovňa, Nová Maša, Hronsek, železničná stanica, Hrochoť, Obnova, Jasenie, RD, Priechod, Pod Novou ulicou, Čerín, Čačín, rázcestie č. d. 31, Telgárt, OcÚ, Poniky, škola, Telgárt, OcÚ, Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Badín, Dorotovič, Poniky, Pelc, Nemecká, Bacúch, č. d. 288, Hronec, pod skalou, Bacúch, rázcestie, Harmanec, OcÚ, Tajov, Biela Hlina, Jasenie, Jednota, Poniky, Nást. 1 a 2, Hiadeľ, garáž, Motyčky, Jergaly, Osrblie, Majer, Hronec, hájenka Hruškovo

Barierový prístup, Horehronie:, 10 z 12

Riečka, Nevolné, Hronsek, pohostinstvo, Hiadeľ, dolný koniec, Harmanec, papiereň, Bacúch, rázcestie, Bacúch, pomník, Harmanec, papiereň, Bacúch, rázcestie, Osrblie, Harmanec, OcÚ, Telgárt, Mäsna, Osrblie, dolný koniec, Poniky, RD, Poniky, Nást. 1 a 2, Lučatín, Jednota, Malachov, pred Určinou, Poniky, Hlinka, Slovenská Ľupča, Príboj Pod skalou, Kordíky, Jednota, Sat Bar, Beňuš, rázcestie pri moste, Osrblie, ihrisko, Beňuš, ZŠ, Beňuš, rázcestie pri moste, Heľpa, železničná stanica, Beňuš, zdravotné stredisko, Môlča, lom, Beňuš, rázcestie pri moste, Selce, štadión, Selce, OcÚ, Tajov, č. d. 155, Selce, štadión, Hiadeľ, škola, Heľpa, obchodný dom, Poniky, pri moste, Nemce, otočka, Selce, OcÚ, Oravce, Tajov, osada, Selce, ZŠ, Nemecká, pomník, Baláže, Môlča, I., Poniky, Ponická Lehôtka, Heľpa, jarmočisko, Hiadeľ, OcÚ, Môlča, bytovka, Selce, Jednota, Tajov, mlyn, Čerín, rázcestie, Nemce, OcÚ, Môlča, Dolná Môlča, Nemce, III., Podbrezová, Chvatimech, železničná stanica, Tajov, OcÚ, Heľpa, obchodný dom, Riečka, mlyn, Čerín, OcÚ, Môlča, Čerín, rázcestie MŠ

Barierový prístup, Horehronie:, 11 z 12

Selce, Jednota, Polomka, Smrečina DK, Polomka, Smrečina DK, barierový prístup, Valaská, Piesok, autobusová stanica, Valaská, Piesok, dolina, Národný dom, Vlkanová, Prefasol, Nemecká, Valaská, pri moste, Brusno, Brusno, barierový prístup, Pohronský Bukovec, horáreň, Brusno, Brusno-kúpele, Michalová, Kubická, RK-Market, barierový prístup, Uľanka, železničná stanica rázcestie, Uľanka, železničná stanica rázcestie, Tajovského, pod nemocnicou, Šalková, hosp. RD, Farma pod Pršanmi, Sásová, ihrisko, Sásová, ihrisko, Rohozná, Hlinický potok, Dolná Lehota, Črmné, Mýto pod Ďumbierom, rázcestie, Mýto pod Ďumbierom, Pohanské kaplnka, Mýto pod Ďumbierom, rázcestie, Pohronská Polhora, Zbojská salaš, Lom nad Rimavicou, chata Klára, Pohronská Polhora, Jánošíkovo, Pohronská Polhora, otočka, Trangoška, Horná Mičiná, strelnica, Tále, hotel Partizán, Medzibrod, rázcestie, Priechod, RD, Vaľkovňa, Zlatno, rázcestie, Priechod, hájenka, Valaská, za ulicou, Valaská, za ulicou, Kordíky, garáž, Motyčky, Lučatín, rázcestie, Lučatín, rázcestie, Valaská, čistička, Valaská, Piesok, závod ŽP, Polomka, Hámor, Motyčky, Valaská, čistička, Motyčky, Jergaly, Medzibrod, rázcestie, Brezno, Vagnár rázcestie, Mýto pod Ďumbierom, Kyslá, Poniky, Ponická Huta, rázcestie, Tajov, ihrisko, Šumiac, pod mostom, Badín, VÚ

Barierový prístup, Horehronie:, 12 z 12

Beňuš, Filipovo, rázcestie, Čerín, Čačín, sklady, Heľpa, železničná stanica, Tajov, Rôtovo, Badín, VÚ, Beňuš, Filipovo, rázcestie, Beňuš, obaľovačka, barierový prístup, barierový prístup

barierový prístup inde

okres Banská Bystrica (442x), Banská Bystrica (240x), okres Brezno (228x), Mikroregión Ekológ (195x), Radvaň (89x), Mikroregión CHOPOK - JUH (74x), Mikroregión Horehron (63x), Brezno (49x), Mikroregión Starohorská dolina (43x), Mikroregión Pod Panským dielom (41x), Mikroregión RENTAR (39x), Mikroregión Čierny Hron (38x), Sásová (34x), Valaská (32x), Fončorda (30x), Badín (25x), Podbrezová (24x), Staré Hory (24x), Kremnické vrchy - východ (23x), Hronec (20x), Horná Lehota (18x), Nemecká (17x), Beňuš (17x), Šumiac (17x), Slovenská Ľupča (16x), Mýto pod Ďumbierom (16x), Braväcovo (15x), Selce (15x), Tajov (14x), Kostiviarska (13x)
barierový prístup v okres Banská Bystrica
barierový prístup v Banská Bystrica
barierový prístup v okres Brezno

Podobné, Horehronie:

669x barierový prístup, 132x bezbarierový prístup
Hľadáme barierove, OSM tagy: wheelchair = 'no'.
Barierový prístup, Horehronie

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku horehronie.oma.sk pristupnost barierove

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.