Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » turistika » miesto

Miesto, Horehronie

Miesto v Horehronie

V Horehronie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Horehronie:, 1 z 17

Skalka, Smrečina, Na Záhrady, Pod Príbojom, Do potočka, Ivančíkovo, Záhumnie, Potok, Záhumnie, Dolina, Paseky, Z hora vyšného potoka, Pred Mlynom, Príslop, Baniská, Vrchdolinka, Sihoť, Piloimpregna, Kolónia, Hámre, Na hrb, Brezno-Tisovec, Čertiaž, Machutov, Dve vody, Padličkovo, Gliane, Mlynná, Dadov, Izbica, Šiašovo, Prelomené, Pri strmom chodníčku, Chlipňačky, Za Čachovom, Hlboká, Pred dolinou, Rovne, Daňaca, Lavkovske, Krajčov kút, Brezenec, Kratiny, Na Mlynček, Nad Hroncom, Salaš, Latky, Predná Kýčera, Chmeľúsovo pole, Panská koliba, Jama, Horné Richtárovo, Osrblianka, Pätina, Tále, Horáreň Hruškovo, Drakšiar, Pod Hôrkou, Horná Turecká, Kosodrevina

Miesto, Horehronie:, 2 z 17

Píla, Pod brezinami, Lovište, Špaňodolinské lipy, Pri kaplnke, Ostredky na jamách, Banisko, Greškova, Jelenská, Kyslá, Tri vody, Moravčíkovo, Zverien, Rybník, Palajka, Na Močidle, Polkanová, Huta, Šiance, Michalovo, Rakatiny, Horné záhrady, Holíkov majer, Pod Magurou, Hanesy, Močiarka, Uhlište, Zadný kút, Lanoviská, Sliačany, Zadná Hrabová, Mistríky, Litvovské, Ostredky, Repisko, Krivaňová, Za vodou, Pod Ždiarom, Kút, Pri Hrone, Sihla, Majer, Géciovský majer, Záhronie, Dúbravka, Zlatno, Horné bučie, Horná Anderlová, Nadhrb, Urbanová, Stráňa, Kysuca, Laz, Pod Košiarom, Bukovské, Valuškov, Vápenica, Záhrady, Pred Lopušné, Dolná Turecká

Miesto, Horehronie:, 3 z 17

Laz, Pod Lazom, Galočina, Kazimier, Pod Drahy, Jama, Veľké, Pod Dráhami, Holizňa, Poprečná, Kuľbová dolina, Suchá jamka, Pod Krížnou, Zámostie, Pod Hájom, Šuvariny, Laz - Bulov, Záhumnie, Širiny, Rovinky, Laz, Lúčka, Hrončok, Vrbica, Dolná Jarabá, Jamina, Kramliská, Poniklec, Salašky, Posviacaná, Široká, Nevoľné, Panské, U Králikov, Švábolka, Šemšelova, Kutina, Košiar, Pstružné, Potôčik, Šlosiarovo, Pod Leštiny, Za valom, Martincov, Hossanová, Šurianská, Hrbok, Pastva, Tonkovská, Ľauková, Podkáčová, Za Žabkov, Priehrada, Za Balcíkov, Záhrada, Vŕšok vyše dediny, Rozkopanec, Močiar, Badiaková, Vŕšky

Miesto, Horehronie:, 4 z 17

Veľká roveň, Mocidla, Prostredná Jarabá, Medzivodie, Záhradky, Pohančiská, Do Kutov, Vrbiny, Pod brehom, Hrbčok, Jarmočisko, Pred Harajdovou, Chlp, Horný vŕšok, Podlipa, Nad Hájikom, Kopanice, Trávniky, Pod brehy, Mokraď, Za kostolom, Vajano, Do Vrbin, Dlhe Zeme, Chotár, Výhon, Marková, Polesie Badín, Kŕmnik, Starý cintorín, Laz pri píle, Pod Zabrez, Žadíkovo, Pod dielec, Kopanice, Jasienok, Na Hriadky, Tunel, Zadná, Lány, Vážna, Sihla, Boháčsky vŕšok, Senická hriadka, Kopanička, Žiar nad Tajovom, Lazčok, Skalica, Polianka, Teplica, Sihoť, Na Lazy, Pod Hŕbkom, Grapel, Sigot, Kubická píla, Šiašovo, Valachová, Na Krížnych cestách, Dlhý grúň

Miesto, Horehronie:, 5 z 17

Malá Šindliarka, Jalčiné, Vajskova, Vtáčnik, Zadné Kotliská, Skalnitá, Pasečné, Prostredná, Štelerova, Dubovská hoľa, Brtošová, Úplaz, Nad Brtošovou, Martinov laz, Vidličky, Bane, Pred Košariskami, Lazy, Tesné skaly, Jiskrovie vŕšok, Petrov hrb, Stratená, Marko, Za Hlbokou, Repiská, Ondrovska, Meskova, Konopnice, Ráztočky, Nad Stráň, Zadné Pálenice, Kanclík, Borová, Vajsková, Žliebky, Kasňa, Prašovňa, Stratené, Borovie, Pod Kotliskami, Rakytiny, Kačka, Čumové, Melicherova, Machnatá, Strmý spád, Dve vody, Malé Pálenice, Brezinky, Kvačkajova, Uhliská, Košariská, Za Markušou, Dolina, Paseka, Hliništia, Smrečiny, Črmno, Kiar, Kosové

Miesto, Horehronie:, 6 z 17

Do Moskov, Za lieštim, Pod Kosové, Za tisovné, Na diel, Kalište, Kulichova, Vyšné rakytiny, Roveň, Za Nehovom, Črchta, Pod bukmi, Úzka Zápač, Javorinky, Zámrzlia, Za čierny vrch, Pod brezinou, Nachyová, Zadná, Jaseňový vrch, Nad Hroncom, Spišiačka, Poľana, Za Hudákovo, Hlinka, Slatvinská, Nehovo, Črchla, Za Kýčerou, Pohanske, Čierťaž, Bartkov grúň, Volchová, Pálenička, Kobelová, Spúšťadlo, Parichvost, Belušová, Kopačné, Pod lipou, Hole, Komendovská, Uhliarka, Bány, Klinková, Sece, Javorina, Svetlá, Hlboká dolina, Pekárove jamy, Jaseniky, Pod Poľanou, Spúšťadlo, Jánoškovo, Drôťačka, Strmienka, Kut, Polianky, Hronček, Pred Kopačným

Miesto, Horehronie:, 7 z 17

Janiskovo, Dolné Pšeničné, Drôtačka, Rakytiny, Koniarky, Riznicky, Košiare, Pavlačka, Marčočka, Poľana, Ždiarik, Bukovec, Kopec, Poľanka, Ráztoka, Medzi potokmi, Pod Krátkym, Pred Gajdošovo, Rovňa, Pod Fabovou, Bukovec, Polhora, Pekné pole, Pod poliankami, Zvádliva, Gracíkovka, Vrch Lom, Závadská skala, Pod Pálenicou, Nogová, Jančíkova, Horný mlyn, Srokov kút, Fujavy, Sedlo, Zápač, Rakytinská, Martinova, Jablonka, Pod Krátkym, Frlajzova, Javorina, Mlynarova, Pod Ždiarikom, Kohajdova, Pálenica, Bukovska dolina, Nižné pasienky, Strmý bok, Chlipavice, Zrazy, Pod javorom, Horné Pšeničné, Sedliarka, Morova dolina, Predné Krátke, Zadné Krátke, Ľuptákova polianka, Na zákrutu, Lipianka

Miesto, Horehronie:, 8 z 17

Vojtkuľa, Zavarguľa, Hora, Uhliarska dolina, Vranova strmienka, Zadné Komôrky, Dolná Javorina, Hviezda, Šingliarov vrch, Žlab, Vranov žliab, Krátke, Banský grúň, Doboška, Rakytiny, Krivé dolinky, Úplazy, Puk, Sedlo, Bystrianka, Kučalašská dolina, Kráľovská hora, Výrobiská, Uhlisko, Pachľovka, Nižná Pliešková, Malá Bacúška, Murárky, Močidlá, Predné Kopačné, Stadlica, Dolné Zálomy, Záhronie, Akcie, Jelšovie, Na jamu, Malé Plavno, Za baštou, Za pôlčom, Lopušiny, Kozička, Na Driekyňu, Horný Istebník, Pod vŕškami, Dolné Plavno, Bukovinka, Halašova, Hore púťmi, Za hôrkou, Tri Kopce, Veľké, Pred Plavnom, Ku skale, Zálužie, Pajerova dolina, Pod Baňou, Nad záhradami, Senické, Švarca, Srvátka

Miesto, Horehronie:, 9 z 17

Pálený grúň, Lopatiny, Pod Dúbravou, Pod Kriváňom, Domové ostredky, Konopiská, Seče, Franková, Bulanská, Jablonka, Biely vŕšok, Stredné Komôrky, Diel, Marinová, Pod Kopou, Hrmovo, Obecná lúka, Husárovo, Roštárka, Dômok, Lány, Vtáčnik, Hŕbky, Horné Pole, Kejda, Suchá Driekyňa, Bukovina, Pohorelá, Veľká Bacúška, Zábrež, Kmeťová, Jablonky, Pôlč, Široké, Breziny, Krtičná, Kameňová, Tlstá jedľa, Mokrá Driekyňa, Plavno, Nad Príbojom, Jakovo, Nad mlynom, Na trúby, Lungarová dolina, Nízky grúň, U skália, Ratajová, Stráža, Mackov bok, Stará siatina, Kochuľa, Zagarovo, Ulický kút, Sihote, Na Hriadke, Dolná Túfová, Gálová, Vysoký grúň, Studienec

Miesto, Horehronie:, 10 z 17

Sedlá, Za Peťkovom, Kopec, Zadné bane, Tmárová, Za horou, Ku krížu, Nad Stráňou, Stráň, Vápenica, Mladiny, Čeliny, Zadné hôrky, Valachová, Tehelňa, Huliakova, Dubový diel, Košanová, Peniažky, Nad Hanzelovským, Banská, Harmančok, Z dola vyšného potoka, Horné Cigánovo, Uhlište, Kamenná, Dolinka, Žiarec, Čertolia, Na vršky, Dedov, Dubiny, Repkovská, Drenčín, Tmavá bukovina, Čudná stráňa, Ortútno, Horné lúky, Hrabie, Líšna skala, Nad Dúbravou, Barištia, Piesky, Pleso, Košariská, Hore Ľupčami, Za cintorínom, Hlinište, Čiene blato, Pod Skalice, Chajmova dolina, Pri kríži, Na Basemorke, Pod Horou, Lazy, Podžiarec, Rovná Lúčka, Skalica, Sobovo, Arendy

Miesto, Horehronie:, 11 z 17

Blatiská, Homoľa, Pod Barištim, Mútno, Krivonosovo, Dúbrava, Uňadovo, Chotačky, Vajdovská, Radvaň, Kiňová, Vápenica, Háj, Kozina, Mesarčovo, Za Pastierňou, Stráň, Bystrica, Pod Suchým vrchom, Staré roboty, Buľovec, Lastovičia, Nad Stráňou, Bečov, Haliarsky bán, Okrúhla dolina, Za Brodom, Zaberácka, Priechodská, Za Hájom, Hančky, Horná Lichnerová, Vachanie, Mokrá dolinka, Na Prielohách, Jamy, Lazy, Laskomer pod Ostrým vrchom, Piesky, Jazovec, Gažová dolina, Háj, Lúčky, Čierne, Starohorská, Stredná Lichnerová, Dolný Rákoš, Žiar, Fundrákova, Priedolie, Zálohy, Uhlisko, Selá, Panská hoľa, Krupné Uhlisko, Pred Mariašovou, Ku Hronu, Uhlisko, Zalámaná dolina, Lovno

Miesto, Horehronie:, 12 z 17

Kopanice, Mrzká, Laskomer pod Machutovom, Tvarožnô, Pod Kráľovou studňou, Adamová, Do Lovného, Lovisko, Bystrická dolina, Rabkina skala, Kamenné, Dolná luka, Húština, Široká, Peklo, Dolný hájik, Králikova dolina, Damovka, Grúň, Lazy pod Bučinou, Čeršňová dolina, Hračky, Horná Túfna, Pod Tufnou, Na diele, Lístie, Rovne, Malá okrúhla, Zadok, Podľa brezín, Potôčik, Boboty, Kelnerova, Brlany, Hlboká dolina, Bánky, Fundurákova, Pod Dúbravou, Zadné háje, Horný hájik, Nemecké bene, Pekelník, Lazy, Osičiny, Láger, Do boka, Hanzová dolina, Za vodou, Krpcova, Malá a Veľká Vozná, Podháj, Japeň, Dolinka, Čmelov grúň, Odberaniská, Vlčia jama, Stráňa, Pri dube, Japeň, Vozná dolina

Miesto, Horehronie:, 13 z 17

Chytrá dolina, Dolné Cigárovo, Solisko, Lovno, Rakytiny, Dolné lúky, Na Kečke, Rakytov, Lúčky, Repiská, Potôčik, Abráhamovská, Dolinka, Vlčov, Zvarník, Záhumnia, Rošty, Bočiny, Banské, Predná Dúbrava, Katarínka, Bitalova lúka, Ramžiná, Červená voda, Niva, Bakovo, Hrochoťka, Dolina Močiar, Veľký Volovec, Dolná Kolomajerská, Krpcová, Dolná Lichnerová, Dolná Selčianska, Záhorka, Žiare, Bučníky, Kopanice, Okrúhla niva, Hlboká, Richtárovo, Zákluky, Černov a Hrb, Ravenec, Priehrad, Tajchy, Chotárna dolina, Za horným dvorom, Kniažok, Turčekova, Hlinisko, Bystrická dolina, Kukučky, Za Kostolcom, Borová dolina, Hájny diel, Kuričiarka, Kňazove zeme, Fajtlová, Pod Hájom, Malá Riavka

Miesto, Horehronie:, 14 z 17

Kopaniny, Brn cka, Horný Rákoš, Čierne, Drábová, Dolný Havranec, Biatkovo, Na Bujakovo, Paštálová, Seč, Široká, Krížna dolina, Štros, Kasovo, Zadná Kýčera, Ramžovo, Pred riavkou, Jamnište, Bukovina, Nad Hájom, Na kline, Králiková dolina, Brňačka, Dolinka, Jelšovec pri cintoríne, Mosky, Dlhá, Buzina, Vlčia diera, Vydrová, Prašnica, Za Patrou, Novinky, Pod Ostricou, Ganiarka, Vŕšky, Zadky, Boldiška, Horný laz, Močidlá, Za Strážou, Palkovie vŕšok, Mičinské lúky, Hrádok, Tŕnie, Horn Dúbrava, Dolný Laz, Kúty, Štiepanka, Zolná, Kupčočka, Ťarbaška, Stráň, Katarínka pri Fajtlove, Racvalová, Za Banské, Cudenica, Pálenica, Kotolnica, Za Roháčovcom

Miesto, Horehronie:, 15 z 17

Kečka, Vŕšky, Rigeľ, Rychtárova, Koglerka, Škamlová, Pod pieskami, Široké Prielohy, Válovy, Benov bok, Bystrianka, Pod závozom, Klzký diel, Malé koryto, Jelšia, Žiar, Hlboká, Pohnitá, Pred mlynom, Hrb, Nad Moskami, Dúbrava, Dolná Prašnica, Hnilisko, Jesenice, Popoliarka, Nad Jasenicami, Mláka, Veľký Príslop, Richtárova dolina, Močiar, Mariašová, Bániky, Hŕbky, Solivajka, Rarúrska, Okošená, Horná Selčianska, Baba, Čúdenica, Hanuský háj, Kopce, Bystranka, Žrebíky, Lehôtka, Prameň Sama Chalupku, Skalina, Horná Kolomajerská, Nad Osičinami, Lipina, Bán, Uhlisko, Úhrabie, Javor, Šariancova, Hrb, Šimuničná, Dolná Dúbrava, Pod Urpínom, Závadka

Miesto, Horehronie:, 16 z 17

Kološňa, Kršňava, Riadok, Obernauerová, Páterka, Bodovo, Veľká Riavka, Koreňová, Snímance, Plišky, Pred Závozom, Korytie vrchy, Široké, Malý Brod, Hosťová, Molčanov grúň, Lazy, Markov, Pod Okošenou, Ramžovo, Zvarova dolina, Havranka, Dolinky, Zadná Vápenná, Nad kútmi, Malý Volovec, Stará dolina, Dolné Jasenice, Za Šoltýsom, Záhumnie, Zadná Dúbrava, Kalmanová, Lieštiny, Horné Jasenice, Chrastička, Koniarke, Klzký diel, Šaling, Na úzke, Kremeň, Pavlik, Na lúčkach, Pod Lažtekom, Pod Biatkovom, Výrobiská, Suchá, Bystrica, Včelienec nad stupami, Pod Veprom, Hájik, Lavička, Lazy nad Kršňavou, Lipinka, Lane, Vršky, Katarínka pri Fajtlove, Banské lúčky, Vojtkovo pole, Hubník, Zápač

Miesto, Horehronie:, 17 z 17

Snoška, Vápenica, Šachtičky, Lopatina, Motyčková, Brucháčka, Šachta Mária, Benička, Pavlík, Prostredná, Bôrové, Klokoč, Smreková, Ráztoka, Lopejské Čelno, Pod Bôrové, Bruchačka, Babkov grúň, Skalka, Čudenice, Studená, Lehoťanka, Za Brezinou, Strmý závoz, Šiklov, Slatinky, Bruchačka, Čierna dolina, Cintorín, Široká, Strečkovo, Čierťaž, Jelšie, Košiare, Suché Graple, Rovianka, Za lazom, Suchý Grapel, Kanál, Predný jarok

miesto inde

okres Banská Bystrica (1516x), okres Brezno (1412x), Mikroregión Ekológ (936x), Mikroregión Horehron (617x), Mikroregión CHOPOK - JUH (346x), Mikroregión Starohorská dolina (304x), Mikroregión RENTAR (284x), Mikroregión Čierny Hron (228x), Mikroregión Pod Panským dielom (203x), Banská Bystrica (168x), Brezno (167x), Polomka (157x), Kremnické vrchy - východ (154x), Ľubietová (146x), Staré Hory (140x), Telgárt (134x), Čierny Balog (121x), Heľpa (113x), Dolný Harmanec (112x), Slovenská Ľupča (100x), Badín (98x), Valaská (97x), Šumiac (96x), Radvaň (92x), Mičiná (92x), Poniky (92x), Riečka (91x), Horná Lehota (90x), Čerín (90x), Predajná (88x)
miesto v okres Banská Bystrica
miesto v okres Brezno
miesto v Mikroregión Ekológ

Podobné, Horehronie:

4586x turistika, 2926x miesto, 645x orientačný bod, 225x turistické informácie, 219x prístrešok, altánok, 171x strom, 133x chranený strom, 103x poľovnícky posed, 41x štôlňa, 32x atrakcia, 31x orientačná mapa, 26x ohnisko, 17x miesto na piknik, 12x studňa, 3x komín, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Horehronie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://horehronie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.