Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Horehronie » turistika » miesto

Miesto, Horehronie

Miesto v Horehronie

V Horehronie sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, Horehronie:, 1 z 17

Skalka, Smrečina, Na Záhrady, Pod Príbojom, Do potočka, Ivančíkovo, Potok, Záhumnie, Záhumnie, Čmelov grúň, Dolina, Paseky, Z hora vyšného potoka, Pred Mlynom, Príslop, Baniská, Vrchdolinka, Sihoť, Piloimpregna, Kolónia, Hámre, Brezno-Tisovec, Na hrb, Čertiaž, Gliane, Dve vody, Machutov, Padličkovo, Mlynná, Dadov, Izbica, Šiašovo, Prelomené, Chlipňačky, Pri strmom chodníčku, Za Čachovom, Hlboká, Pred dolinou, Daňaca, Rovne, Lavkovske, Brezenec, Krajčov kút, Na Mlynček, Kratiny, Nad Hroncom, Salaš, Panská koliba, Latky, Chmeľúsovo pole, Predná Kýčera, Jama, Horné Richtárovo, Tále, Kosodrevina, Horáreň Hruškovo, Pätina, Pod Hôrkou, Osrblianka, Píla

Miesto, Horehronie:, 2 z 17

Horná Turecká, Drakšiar, Pod brezinami, Lovište, Špaňodolinské lipy, Ostredky na jamách, Pri kaplnke, Banisko, Greškova, Jelenská, Rybník, Palajka, Tri vody, Zverien, Kyslá, Na Močidle, Moravčíkovo, Šiance, Huta, Rakatiny, Polkanová, Horné záhrady, Michalovo, Lanoviská, Zadná Hrabová, Zadný kút, Uhlište, Hanesy, Holíkov majer, Pod Magurou, Sliačany, Močiarka, Ostredky, Mistríky, Repisko, Krivaňová, Litvovské, Za vodou, Horná Anderlová, Pod Ždiarom, Pri Hrone, Zlatno, Záhronie, Géciovský majer, Nadhrb, Sihla, Kút, Dúbravka, Majer, Horné bučie, Suchá jamka, Vápenica, Rovinky, Poprečná, Pod Dráhami, Bukovské, Pod Krížnou, Valuškov, Pod Hájom, Holizňa

Miesto, Horehronie:, 3 z 17

Záhrady, Pod Lazom, Záhumnie, Širiny, Pod Košiarom, Šuvariny, Veľké, Kuľbová dolina, Stráňa, Pred Lopušné, Urbanová, Kysuca, Zámostie, Kazimier, Dolná Turecká, Laz, Jama, Pod Drahy, Laz, Laz - Bulov, Galočina, Vrbica, Kramliská, Martincov, Laz, Švábolka, Nevoľné, Šemšelova, Hossanová, Hrončok, Šurianská, Dolná Jarabá, Šlosiarovo, Pod Leštiny, Salašky, Potôčik, Posviacaná, Poniklec, Za valom, Pstružné, Panské, Kutina, Široká, Lúčka, U Králikov, Košiar, Jamina, Badiaková, Za Balcíkov, Hrbok, Vŕšky, Tonkovská, Priehrada, Záhrada, Vŕšok vyše dediny, Močiar, Pastva, Podkáčová, Ľauková, Rozkopanec

Miesto, Horehronie:, 4 z 17

Za Žabkov, Pod brehom, Horný vŕšok, Do Kutov, Nad Hájikom, Prostredná Jarabá, Pod brehy, Mocidla, Pohančiská, Chlp, Hrbčok, Kopanice, Medzivodie, Podlipa, Veľká roveň, Vrbiny, Jarmočisko, Záhradky, Trávniky, Pred Harajdovou, Marková, Vajano, Chotár, Laz pri píle, Polesie Badín, Pod Zabrez, Starý cintorín, Do Vrbin, Dlhe Zeme, Mokraď, Výhon, Kŕmnik, Za kostolom, Žadíkovo, Malý Brod, Pod dielec, Na Hriadky, Lány, Jasienok, Kopanice, Vážna, Zadná, Tunel, Kopanička, Sihla, Boháčsky vŕšok, Senická hriadka, Žiar nad Tajovom, Lazčok, Skalica, Polianka, Kramlište, Teplica, Sihoť, Pod Borovím, Na Lazy, Grapel, Pod Hŕbkom, Sigot, Kubická píla

Miesto, Horehronie:, 5 z 17

Šiašovo, Na Krížnych cestách, Valachová, Malá Šindliarka, Dlhý grúň, Jalčiné, Machnatá, Martinov laz, Borová, Žliebky, Stratené, Melicherova, Ondrovska, Nad Stráň, Lazy, Vajskova, Nad Brtošovou, Kanclík, Vtáčnik, Tesné skaly, Marko, Rakytiny, Brtošová, Dubovská hoľa, Kasňa, Pasečné, Pod Kotliskami, Prašovňa, Zadné Pálenice, Meskova, Štelerova, Kačka, Repiská, Pred Košariskami, Zadné Kotliská, Borovie, Vajsková, Stratená, Za Hlbokou, Úplaz, Petrov hrb, Prostredná, Vidličky, Konopnice, Čumové, Skalnitá, Ráztočky, Bane, Jiskrovie vŕšok, Kvačkajova, Pod Kosové, Košariská, Dolina, Dve vody, Smrečiny, Malé Pálenice, Za lieštim, Brezinky, Uhliská, Črmno

Miesto, Horehronie:, 6 z 17

Za Markušou, Do Moskov, Hliništia, Strmý spád, Kosové, Kiar, Za tisovné, Paseka, Na diel, Kalište, Kulichova, Nad Hroncom, Pod bukmi, Pohanske, Nachyová, Za Hudákovo, Roveň, Zámrzlia, Poľana, Zadná, Javorinky, Pod brezinou, Črchta, Slatvinská, Za Nehovom, Za Kýčerou, Spúšťadlo, Vyšné rakytiny, Čierťaž, Bartkov grúň, Parichvost, Volchová, Úzka Zápač, Jaseňový vrch, Spišiačka, Pálenička, Kobelová, Črchla, Nehovo, Za čierny vrch, Hlinka, Chlipavice, Pavlačka, Kohajdova, Svetlá, Sece, Sedlo, Pod poliankami, Závadská skala, Drôtačka, Kopec, Gracíkovka, Hole, Zápač, Belušová, Pekné pole, Pred Kopačným, Bány, Jančíkova, Pod Krátkym

Miesto, Horehronie:, 7 z 17

Spúšťadlo, Zrazy, Hlboká dolina, Ráztoka, Rakytinská, Pod Poľanou, Javorina, Fujavy, Poľana, Nižné pasienky, Pod Pálenicou, Pod javorom, Pekárove jamy, Zvádliva, Javorina, Hronček, Polhora, Pod Ždiarikom, Bukovec, Sedliarka, Jaseniky, Horný mlyn, Košiare, Jánoškovo, Bukovec, Rovňa, Jablonka, Nogová, Vrch Lom, Kopačné, Komendovská, Bukovska dolina, Frlajzova, Pálenica, Marčočka, Dolné Pšeničné, Koniarky, Polianky, Klinková, Srokov kút, Mlynarova, Kut, Pod Krátkym, Ždiarik, Riznicky, Rakytiny, Martinova, Pod lipou, Pod Fabovou, Strmienka, Uhliarka, Drôťačka, Janiskovo, Horné Pšeničné, Medzi potokmi, Strmý bok, Poľanka, Pred Gajdošovo, Kučalašská dolina, Vranov žliab

Miesto, Horehronie:, 8 z 17

Krátke, Rakytiny, Predné Krátke, Nižná Pliešková, Morova dolina, Kráľovská hora, Ľuptákova polianka, Banský grúň, Zadné Komôrky, Krivé dolinky, Vranova strmienka, Úplazy, Predné Kopačné, Šingliarov vrch, Hviezda, Vojtkuľa, Na zákrutu, Výrobiská, Lipianka, Hora, Uhliarska dolina, Sedlo, Zadné Krátke, Uhlisko, Doboška, Puk, Žlab, Pachľovka, Stadlica, Zavarguľa, Malá Bacúška, Dolná Javorina, Močidlá, Murárky, Bystrianka, Breziny, Hrmovo, Halašova, Hore púťmi, Lopušiny, Senické, Lány, Franková, Lopatiny, Tlstá jedľa, Jelšovie, Husárovo, Švarca, Ku skale, Pred Plavnom, Pod Kriváňom, Pajerova dolina, Za pôlčom, Jablonka, Seče, Pod Dúbravou, Za hôrkou, Roštárka, Mokrá Driekyňa, Pod Kopou

Miesto, Horehronie:, 9 z 17

Jablonky, Plavno, Suchá Driekyňa, Biely vŕšok, Bulanská, Pohorelá, Krtičná, Malé Plavno, Pod Baňou, Veľké, Pálený grúň, Pôlč, Kameňová, Za baštou, Na jamu, Marinová, Srvátka, Kozička, Horné Pole, Konopiská, Jakovo, Na Driekyňu, Kmeťová, Nad záhradami, Bukovina, Akcie, Domové ostredky, Kejda, Horný Istebník, Vtáčnik, Tri Kopce, Stredné Komôrky, Pod vŕškami, Dolné Plavno, Bukovinka, Široké, Dolné Zálomy, Nad Príbojom, Obecná lúka, Hŕbky, Dômok, Záhronie, Diel, Zábrež, Veľká Bacúška, Zálužie, Nad Stráňou, Košanová, Mackov bok, Tmavá bukovina, Tmárová, U skália, Na vršky, Čiene blato, Vápenica, Banská, Hlinište, Pod Barištim, Lungarová dolina, Gálová

Miesto, Horehronie:, 10 z 17

Pri kríži, Háj, Ortútno, Čudná stráňa, Dubový diel, Studienec, Z dola vyšného potoka, Vysoký grúň, Uhlište, Na Hriadke, Stráň, Pleso, Huliakova, Vápenica, Mladiny, Uňadovo, Sihote, Dedov, Mútno, Horné Cigánovo, Vajdovská, Líšna skala, Hrabie, Nad Dúbravou, Dúbrava, Ku krížu, Nad mlynom, Na trúby, Dolinka, Zagarovo, Arendy, Sedlá, Podžiarec, Na Basemorke, Dubiny, Kiňová, Nad Hanzelovským, Čertolia, Žiarec, Košariská, Zadné bane, Piesky, Homoľa, Kochuľa, Radvaň, Za cintorínom, Dolná Túfová, Rovná Lúčka, Krivonosovo, Drenčín, Blatiská, Peniažky, Za Peťkovom, Tehelňa, Kamenná, Zadné hôrky, Pod Skalice, Horné lúky, Kopec, Čeliny

Miesto, Horehronie:, 11 z 17

Skalica, Lazy, Stráža, Nízky grúň, Ratajová, Pod Horou, Sobovo, Stará siatina, Harmančok, Barištia, Ulický kút, Repkovská, Za horou, Chajmova dolina, Hore Ľupčami, Chotačky, Valachová, Krpcova, Gažová dolina, Dolné lúky, Laskomer pod Machutovom, Staré roboty, Grúň, Brlany, Jamy, Pod Dúbravou, Kelnerova, Do Lovného, Malá a Veľká Vozná, Tvarožnô, Bánky, Bystrica, Do boka, Bečov, Králikova dolina, Lovno, Hančky, Húština, Nad Stráňou, Panská hoľa, Široká, Zalámaná dolina, Osičiny, Na diele, Zálohy, Vlčia jama, Priechodská, Piesky, Čeršňová dolina, Buľovec, Kamenné, Lúčky, Horná Lichnerová, Hračky, Stráň, Vachanie, Pod Suchým vrchom, Krupné Uhlisko, Za Hájom, Adamová

Miesto, Horehronie:, 12 z 17

Okrúhla dolina, Mrzká, Lastovičia, Pri dube, Kopanice, Vozná dolina, Boboty, Pekelník, Žiar, Háj, Priedolie, Malá okrúhla, Uhlisko, Potôčik, Solisko, Hlboká dolina, Horný hájik, Ku Hronu, Jazovec, Zadné háje, Rabkina skala, Kozina, Lazy, Láger, Haliarsky bán, Dolný Rákoš, Japeň, Rakytiny, Podľa brezín, Fundurákova, Bystrická dolina, Nemecké bene, Chytrá dolina, Na Kečke, Zaberácka, Za Pastierňou, Damovka, Lovisko, Selá, Mokrá dolinka, Dolinka, Za Brodom, Laskomer pod Ostrým vrchom, Rovne, Na Prielohách, Japeň, Stredná Lichnerová, Dolné Cigárovo, Fundrákova, Uhlisko, Lovno, Za vodou, Pred Mariašovou, Dolná luka, Čierne, Dolný hájik, Horná Túfna, Lazy pod Bučinou, Odberaniská, Lístie

Miesto, Horehronie:, 13 z 17

Starohorská, Rakytov, Lúčky, Hanzová dolina, Pod Tufnou, Stráňa, Zadok, Mesarčovo, Podháj, Peklo, Lazy, Pod Kráľovou studňou, Za Patrou, Široké Prielohy, Čierne, Krížna dolina, Pálenica, Nad Hájom, Ganiarka, Chotárna dolina, Bakovo, Boldiška, Pohnitá, Zákluky, Veľký Príslop, Abráhamovská, Uhlisko, Palkovie vŕšok, Mosky, Bán, Racvalová, Hájny diel, Mičinské lúky, Bániky, Turčekova, Katarínka pri Fajtlove, Rychtárova, Úhrabie, Kasovo, Klzký diel, Vlčia diera, Za Kostolcom, Jelšovec pri cintoríne, Novinky, Richtárova dolina, Válovy, Niva, Pred riavkou, Priehrad, Javor, Žiar, Ramžiná, Pod pieskami, Zadná Kýčera, Bitalova lúka, Horný Rákoš, Paštálová, Baba, Šimuničná, Horný laz

Miesto, Horehronie:, 14 z 17

Vlčov, Bystrická dolina, Seč, Za horným dvorom, Kňazove zeme, Biatkovo, Okošená, Zadky, Krpcová, Na Bujakovo, Kúty, Močiar, Tajchy, Žrebíky, Benov bok, Veľký Volovec, Vydrová, Vŕšky, Ramžovo, Repiská, Hrb, Hlinisko, Bočiny, Močidlá, Pod Hájom, Prašnica, Dolná Lichnerová, Popoliarka, Dlhá, Kupčočka, Koglerka, Dolný Havranec, Jesenice, Dolná Kolomajerská, Zvarník, Predná Dúbrava, Fajtlová, Škamlová, Dolinka, Dolná Selčianska, Katarínka, Hanuský háj, Králiková dolina, Hrb, Štros, Potôčik, Kukučky, Bystrianka, Ravenec, Banské, Pod závozom, Lipina, Dolný Laz, Dúbrava, Na kline, Hlboká, Kopce, Buzina, Dolinka, Kopaniny

Miesto, Horehronie:, 15 z 17

Horná Selčianska, Cudenica, Dolina Močiar, Hlboká, Záhorka, Hrochoťka, Vŕšky, Pred mlynom, Rarúrska, Nad Moskami, Drábová, Kečka, Bystranka, Za Banské, Zolná, Kuričiarka, Jelšia, Kniažok, Richtárovo, Lehôtka, Mláka, Okrúhla niva, Jamnište, Dolná Prašnica, Za Strážou, Bukovina, Horná Kolomajerská, Červená voda, Šariancova, Bučníky, Brn cka, Štiepanka, Za Roháčovcom, Tŕnie, Ťarbaška, Nad Osičinami, Černov a Hrb, Solivajka, Kotolnica, Široká, Hŕbky, Prameň Sama Chalupku, Malé koryto, Žiare, Rigeľ, Hrádok, Pod Ostricou, Čúdenica, Kopanice, Záhumnia, Skalina, Horn Dúbrava, Brňačka, Mariašová, Hnilisko, Rošty, Borová dolina, Nad Jasenicami, Stráň, Malá Riavka

Miesto, Horehronie:, 16 z 17

Vápenica, Riadok, Korytie vrchy, Malý Volovec, Pod Lažtekom, Pod Urpínom, Široké, Nad kútmi, Lavička, Stará dolina, Včelienec nad stupami, Zadná Dúbrava, Záhumnie, Na lúčkach, Lopatina, Zadná Vápenná, Hájik, Chrastička, Páterka, Snímance, Bodovo, Šaling, Závadka, Havranka, Dolné Jasenice, Bystrica, Markov, Šachtičky, Plišky, Koreňová, Lipinka, Kremeň, Snoška, Pavlik, Klzký diel, Suchá, Horné Jasenice, Katarínka pri Fajtlove, Ramžovo, Za Šoltýsom, Vojtkovo pole, Lane, Pod Biatkovom, Kalmanová, Lazy, Pod Okošenou, Vršky, Hosťová, Kršňava, Pod Veprom, Lazy nad Kršňavou, Kološňa, Výrobiská, Lieštiny, Obernauerová, Koniarke, Banské lúčky, Pred Závozom, Zápač, Molčanov grúň

Miesto, Horehronie:, 17 z 17

Dolinky, Veľká Riavka, Na úzke, Hubník, Dolná Dúbrava, Zvarova dolina, Motyčková, Pavlík, Pod Bôrové, Za lazom, Prostredná, Lehoťanka, Šiklov, Babkov grúň, Suché Graple, Široká, Čierna dolina, Benička, Kanál, Jelšie, Smreková, Bruchačka, Bruchačka, Strečkovo, Klokoč, Slatinky, Strmý závoz, Cintorín, Košiare, Bôrové, Skalka, Čierťaž, Suchý Grapel, Rovianka, Za Brezinou, Lopejské Čelno, Ráztoka, Brucháčka, Čudenice, Šachta Mária

miesto inde

okres Banská Bystrica (1516x), okres Brezno (1411x), Mikroregión Ekológ (935x), Mikroregión Horehron (617x), Mikroregión CHOPOK - JUH (346x), Mikroregión Starohorská dolina (304x), Mikroregión RENTAR (284x), Mikroregión Čierny Hron (228x), Mikroregión Pod Panským dielom (203x), Banská Bystrica (168x), Brezno (166x), Polomka (157x), Kremnické vrchy - východ (154x), Ľubietová (146x), Staré Hory (140x), Telgárt (134x), Čierny Balog (121x), Heľpa (113x), Dolný Harmanec (112x), Slovenská Ľupča (100x), Badín (98x), Valaská (97x), Šumiac (96x), Radvaň (92x), Mičiná (92x), Poniky (92x), Riečka (91x), Horná Lehota (90x), Čerín (90x), Predajná (88x)
miesto v okres Banská Bystrica
miesto v okres Brezno
miesto v Mikroregión Ekológ

Podobné, Horehronie:

4610x turistika, 2925x miesto, 652x orientačný bod, 233x turistické informácie, 221x prístrešok, altánok, 173x strom, 133x chranený strom, 104x poľovnícky posed, 41x štôlňa, 34x atrakcia, 33x orientačná mapa, 27x ohnisko, 17x miesto na piknik, 12x studňa, 3x komín, 2x väznica
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Horehronie

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://horehronie.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.